Mepit hyväksyivät päivityksen audiovisuaalisten mediapalveluiden sääntöihin 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Alaikäisten suojelua haitallisilta sisällöiltä parannetaan 
  • Uudet määrärajat mainonnalle 
  • 30 % verkkoalustojen valikoimasta varattu eurooppalaiselle tuotannolle 
Uudet audiovisuaalisten mediapalveluiden säännöt koskevat tv-yhtiöitä ja suoratoistoalustoja ©AP images/European Union-EP  

Parlamentti hyväksyi audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan sääntöjen päivityksen.

Uudistuksen tavoitteena on suojata lapsia haitalliselta sisällöltä ja varmistaa, että 30 % verkkoalustojen valikoimasta on varattu eurooppalaiselle tuotannolle.

Uudistetut säännöt koskevat paitsi perinteisempiä tv-yhtiöitä ja suoratoistoalustoja kuten Netflixiä, YouTubea tai Facebookia, sekä videonjakoalustojen suoria lähetyksiä.

Alaikäisten suojelu haitallisilta sisällöiltä

Uusilla säännöillä varmistetaan, että audiovisuaalisen median palveluntarjoajat pystyvät torjumaan sisältöjä, jotka yllyttävät väkivaltaan, vihaan tai terrorismiin. Säännöt ovat tiukemmat liiallisen väkivallan ja pornografian osalta. Verkkoalustojen pitää perustaa helppokäyttöinen ja tehokas järjestelmä, jonka kautta käyttäjät voivat ilmoittaa haitallisesta sisällöstä. Verkkoalustojen pitää ryhtyä toimiin, kun niille tulee ilmoitus järjestelmän kautta.

Päivityksessä määritellään myös uudet säännöt tuotesijoittelulle lasten TV-ohjelmissa. Euroopan parlamentin neuvottelijat onnistuivat lisäksi varmistamaan, että uusissa säännöissä turvataan lasten tietosuoja. Uudella tietosuojajärjestelmällä taataan, että audiovisuaalisen median tuottajien keräämät tiedot eivät päädy kaupalliseen käyttöön.

Uudet määrärajat mainonnalle

Jatkossa mainonnan osuus saa olla enintään 20 % lähetysajasta aamukuuden ja iltakuuden välillä, mikä jättää tv-yhtiöille mahdollisuuden joustavuuteen mainosten sijoittelussa. Myös parhaaseen katseluaikaan iltakuuden ja puolenyön välillä TV-mainosten osuus saa olla enintään 20 %.

Tarjonnasta 30 % oltava eurooppalaista tuotantoa

Euroopan parlamentin jäsenet varmistivat myös, että 30 % suoratoistopalveluiden videovalikoimasta on jatkossa oltava eurooppalaista tuotantoa. Tavoitteena on tukea eurooppalaisen audiovisuaalisen sektorin kulttuurista monimuotoisuutta.

Suoratoistoalustoja pyydetään jatkossa osallistumaan eurooppalaisen audiovisuaalisen tuotannon tukemiseen rahoittamalla suoraan tuotantoa tai kansallisia alan rahastoja. Tuen suuruus kutakin maata kohden määräytyy kyseisestä maasta saatavan tuoton mukaan.

Seuraavaksi

Ennen sääntöjen astumista voimaan EU:n ministerineuvoston on vielä hyväksyttävä direktiivi. Sääntöjen tultua voimaan EU-mailla on 21 kuukautta saattaa säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Uudet säännöt hyväksyttiin äänin 452 puolesta, 132 vastaan, 65 tyhjää.

Yhteystiedot: