Merten muovijäte: Parlamentti tukee kertakäyttömuovien kieltoa 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Suunnitelmana kieltää kertakäyttömuovilautasten, -aterimien ja -vanupuikkojen myynnin vuodesta 2021 alkaen 
  • Mepit lisäsivät kiellettyjen muovituotteiden listalle oxo-muovit ja tietyt polystyreenit 
  • Muoveille, joille ei löydy vaihtoehtoisia tuotteita, kulutusta vähennettävä vähintään 25 %:lla 
  • Toimia tupakantumpeista ja kadonneista kalastuspyydyksistä syntyvän jätteen torjumiseksi 
Parlamentti haluaa kieltää kertakäyttömuovit vuodesta 2021 alkaen ©AP images/European Union -EP  

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona kertakäyttöisten muovituotteiden kuten muovilautasten, -aterimien ja vanupuikkojen myynnin kieltämisen vuodesta 2021 alkaen.

Maailman merien jätteestä 70 prosenttia on peräisin kertakäyttömuoveista. Parlamentin hyväksymien suunnitelmien mukaisesti kertakäyttöiset muovituotteet, kuten muovilautaset, -aterimet ja -vanupuikot, kiellettäisiin EU:n markkinoilta vuodesta 2021 alkaen.

Mepit lisäsivät kiellettyjen muovituotteiden listalle oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet ja polystyreenivaahdosta tehdyt pikaruokarasiat.

Kansalliset vähennystavoitteet muille muovituotteille

Jäsenmaiden pitää vähentää muovituotteiden, joille ei löydy vaihtoehtoisia tuotteita, kulutusta vähintään 25 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Näihin tuotteisiin kuuluvat kertakäyttöiset hampurilais- ja voileipärasiat sekä hedelmien, vihannesten, jälkiruokien ja jäätelöiden pakkaukset. Jäsenvaltioiden on edistettävä sellaisten tuotteiden käyttöä, joita voidaan käyttää useaan kertaan ja kierrättää.

Muut muovituotteet, kuten muovipullot, on kerättävä erikseen ja niistä on kierrätettävä 90 % vuoteen 2025 mennessä.

Tupakantumpit ja kadonneet kalastuspyydykset

Mepit olivat yhtä mieltä siitä, että vähennystavoitteiden tulisi koskea myös tupakkatuotteista syntyvää jätettä, erityisesti tupakantumpeissa olevaa muovia. Tämän jätteen määrää pitäisi vähentää vuoteen 2025 mennessä 50 %:lla ja vuoteen 2030 mennessä 80 %:lla.

Yksi tupakantumppi saattaa saastuttaa 500-1000 litraa vettä. Maantielle heitetyn tupakantumpin maatumisessa saattaa kestää jopa 12 vuotta. Tumpit ovat toiseksi eniten roskaava kertakäyttömuovituote.

Jäsenmaiden pitäisi lisäksi varmistaa, että vähintään 50 % kadonneista muovia sisältävistä kalastuspyydyksistä kerätään vuosittain. Kierrätystavoite näille tuotteille vuoteen 2025 mennessä on vähintään 15 %. Euroopan rannoilta löytyvästä roskasta 27 % on kalastuspyydyksiä.

Lisää vastuuta valmistajille

Jäsenmaiden tulisi varmistaa, että tupakkayhtiöt vastaavat tuotteistaan aiheutuvista jätteenkeruukuluista ml. kuljetus- ja käsittelykustannuksista. Sama koskee muovia sisältävien kalastuspyydysten tuottajia, joiden pitää osallistua työhön kierrätystavoitteen saavuttamiseksi.

Kommentti

Esittelijä Frédérique Ries (ALDE, Belgia) sanoi: “Tämän päivän äänestys raivaa tietä kunnianhimoiselle direktiiville kertakäyttömuovituotteita vastaan. On erittäin tärkeää suojella meriympäristöä ja vähentää muovijätteestä johtuvia ympäristövahinkojen aiheuttamia kuluja Euroopassa. Tällä hetkellä näiden kulujen arvioidaan nousevan 22 miljardiin euroon 2030 vuoteen mennessä.”

Seuraavaksi

Mietintö hyväksyttiin äänin 571 puolesta, 53 vastaan ja 34 tyhjää. Parlamentti voi aloittaa neuvottelut EU:n ministerineuvoston kanssa, kunhan neuvosto ensin muodostaa kantansa lainsäädäntöön.

Taustatietoa

Komission mukaan yli 80 % merien jätteestä on muovia. Käsiteltävä muovikielto koskisi 70 % kaikesta merestä löytyvästä jätteestä. Muovin hitaasta hajoamisesta johtuen muovin määrä kasvaa merissä ja rannoilla EU:n alueella ja maailmanlaajuisesti. Merissä elävistä eläimistä, kuten merikilpikonnista, hylkeistä, valaista, linnuista, kaloista ja äyriäisistä, löytyy muovijäämiä. Näitä jäämiä löytyy myös kaloista ja äyriäisistä tuotetuista elintarvikkeista.

Muovi on hyödyllinen ja taloudellisesti arvokas materiaali, mutta sitä pitää käyttää järkevämmin ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Muoviroskan keräämisestä ja käsittelystä koituu taloudellisia haittoja erityisesti matkailu-, kalastus- ja merenkulkualalle.