Mepit ehdottavat suunnitelmaa torjunta-aineiden lupamenettelyjen parantamiseksi 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Torjunta-aineiden lupamenettelyissä hyödynnettyjen tutkimuksien pitäisi olla julkisia  
  • EU:n pitäisi tukea vähäriskisten torjunta-aineiden käyttöä 
  • Asiantuntijoiden pitäisi uudelleenarvioida glyfosaatin karsinogeenisuutta koskevat tutkimukset 
Erityisvaliokunta perustettiin kiistellyn glyfosaatin torjunta-aineluvan uusinnan jälkeen - ©AP Images/European Union-EP  

Parlamentti äänesti keskiviikkona suunnitelmista, joilla on tarkoitus lisätä luottamusta EU:n torjunta-aineiden lupamenettelyyn tekemällä siitä entistä vastuullisemman ja läpinäkyvämmän.

Mepit ehdottavat, että torjunta-aineiden lupamenettelyssä käytettyjen tutkimuksien tulisi olla julkisia. Samoin torjunta-aineiden lupahakemuksiin liittyvien tietojen pitäisi olla julkista.

Erityisvaliokunnan päätöslauselma hyväksyttiin äänin 526 puolesta, 66 vastaan ja 72 tyhjää.

Markkinoille saattamisen jälkeinen valvonta ja terveysvaikutukset

Mepit vaativat komissiota esittämään toimia, joilla haavoittuvia ryhmiä voidaan todella suojella lopettamalla torjunta-aineiden laaja-alainen käyttö lähellä kouluja, päiväkoteja, leikkipaikkoja, sairaaloita, synnytyssairaaloita ja hoitokoteja.

Aineiden markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa pitäisi meppien mukaan tehostaa. Lisäksi mepit ehdottavat, että komission pitäisi edistää torjunta-aineiden terveysvaikutuksiin liittyvää tutkimusta. Mepit myös ehdottavat glyfosaatin karsinogeenisuutta koskevien tutkimusten uudelleenarviointia.

Komissio vastaamaan tehoaineiden lupamenettelystä jäsenmaissa

Hakijoilla on oikeus valita esittelevä jäsenvaltio tehoaineen hyväksyntää koskevan hakemuksen yhteydessä, mikä on aiheuttanut huolta eturistiriidoista ja avoimuuden puutteesta. Mepit ehdottavat, että komissio määräisi eri jäsenvaltion esittelijäksi aineiden uusintalupamenettelyissä.

Poliittinen vastuu

Mepit korostavat poliittisen vastuunkannon merkitystä lupamenettelyissä. Komission ja jäsenmaiden tulisi varmistaa lupamenettelyihin liittyvien asiakirjojen ja äänestysten julkisuus.

Kommentit

"On erityisen tärkeää, että lupamenettely pohjautuu tieteelliseen tietoon. Erilaisilla kannoilla ja ideologioilla ei ole sijaa lupamenettelyssä. Tämä päätös ei saa pohjautua päivän politiikkaan tai tunteisiin”, sanoi esittelijä Norbert Lins (EPP, Saksa).

”Erityisvaliokunta on osoittanut lupamenettelyn vakavia puutteita ja vaatii nyt parannuksia. Parlamentin selvän enemmistön tuki lupamenettelyn uudistukselle avoimempaan ja itsenäisempään suuntaan on merkki siitä, että komission ja EU-maiden pitää toimia. Näin voidaan myös palauttaa kansalaisten usko EU:n päätöksentekoon”, sanoi esittelijä Bart Staes (Greens/EFA, Belgia).

“Vaadimme komissiota tarkastelemaan uudelleen torjunta-aineiden lupamenettelyä Euroopassa ja suorittamaan glyfosaattia koskevan uudelleenarvioinnin välittömästi,” sanoi erityisvaliokunnan puheenjohtaja Eric Andrieu (S&D, Ranska).

Taustatietoa

Yhdeksän vuotta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta koskevan asetuksen voimaanastumisesta ja kiistellyn glyfosaatin torjunta-aineluvan uusinnan jälkeen Euroopan parlamentti perusti helmikuussa 2018 torjunta-aineiden lupamenettelyä käsittelevän erityisvaliokunnan, jonka on tarkoitus arvioida EU:n torjunta-aineiden lupamenettelyä kokonaisuudessaan.

Yhteystiedot: