EU:n sähkömarkkinoista puhtaammat ja kuluttajaystävällisemmät 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Kuluttajille mahdollisuus hankkia älykkäitä mittareita, valita dynaaminen hinnoittelu ja vaihtaa sähköntarjoajaa sujuvammin 
  • Valtiontuista fossiilisia polttoaineita käyttäville voimalaitoksille luovutaan 
  • Uusia toimenpiteitä sähkökatkosten ehkäisemiseksi 

Mepit äänestävät tiistaina uusista säännöistä, joilla pyritään luomaan puhtaammat ja kilpailukykyisemmät eurooppalaiset sähkömarkkinat, jotka kykenisivät vastaamaan mahdollisiin riskeihin.

Mepit hyväksyivät neljä uutta sähkömarkkinalakia, joilla saatetaan ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille”-paketti valmiiksi. Jäsenmaiden ministerit hyväksyivät lait jo epävirallisesti loppuvuodesta 2018.

Asetus sähkön sisämarkkinoista hyväksyttiin äänin 544 puolesta, 76 vastaan ja 40 tyhjää. Direktiivi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä hyväksyttiin äänin 551 puolesta, 72 vastaan ja 37 tyhjää.


Kuluttajille hyödylliset säännöt

Kuluttajat hyötyvät merkittävästi uusista säännöistä. Niiden myötä kuluttajilla on mahdollisuus hankkia älykkäitä mittareita, valita dynaaminen hinnoittelu tai vaihtaa sähköntarjoajaa ilmaiseksi korkeintaan kolmen viikon viiveellä (vuonna 2026 viive saa olla korkeintaan vuorokausi).


Enemmän rajat ylittävää sähkökauppaa

Yksi uusien sääntöjen päätavoitteista on helpottaa rajat ylittävää sähkön kauppaa. Sääntöjen myötä vähintään 70 prosenttia kaupankäynnin kapasiteetista voisi liikkua vapaasti yli rajojen. Tämä helpottaisi uusiutuvan energian kauppaa ja auttaisi EU:ta saavuttamaan sitova tavoitteensa siitä, että 32 % energiasta saataisiin vuonna 2030 uusiutuvista lähteistä.


Fossiilisten polttoaineiden valtiontuista luovutaan

Uudet säännöt asettavat jäsenmaille rajoituksia saastuttavien voimalaitosten tukemiseen, jotta valmiustilaa koskevasta valtiontuesta kaikkein saastuttavimmille laitoksille voitaisiin luopua. Voimalat voivat tällä hetkellä saada tukea toimiakseen valmiustilassa hätätilanteissa, jos sähkönkysyntä tilapäisesti kasvaa. Säännöt koskevat kaikkia uusia voimalaitoksia siitä päivästä alkaen, jolloin asetus tulee voimaan, ja kaikkia olemassa olevia laitoksia vuodesta 2025 alkaen. Uudet säännöt eivät koske kapasiteetteja sääteleviä sopimuksia, jotka päättyvät ennen 31.12.2019.

Sähkön sisämarkkinoita koskevan mietinnön esittelijä Jerzy Buzek (EPP, Puola) sanoi:

”EU:n sähkömarkkinoiden uudistus tekee markkinoista kilpailukykyisemmät ja tukee muutosta kohti puhtaampaa energiaa. Uudistus antaa kuluttajille enemmän valtaa ja suojelee energiaköyhiä. Muutos on hyvä asia ympäristölle ja kukkarolle.”

Lisää tietoa uusista sähkömarkkinoiden säännöistä jäsenmaiden kanssa saavutettua sopimusta koskevassa lehdistötiedotteessa.


Uusia toimia sähkökatkosten ehkäisemiseksi

Uusi energiasektorin valmiutta riskeihin parantava lainsäädäntö hyväksyttiin äänin 569 puolesta, 61 vastaan ja 34 tyhjää.

Säännöillä taataan sähkömarkkinoiden valmius haasteisiin, kuten sähköntarjonnan vajeisiin, jotka johtavat sähkökatkoksiin. Jäsenmaiden tulee valmistella kansalliset suunnitelmat, joissa sähköntarjonnan vajeisiin liittyviä riskejä arvioidaan alueellisesti.

Sähköalan riskeihin varautumista koskevan mietinnön esittelijä Flavio Zanonato (S&D, Italia) totesi: “Sopimus tekee solidaarisuudesta sähkömarkkinoiden riskienhallinnan kulmakiven. Jatkossa kukaan ei jää yksin esimerkiksi kylmyyden aiheuttamien äkillisten sähköntarjonnan keskeytyksien kanssa.”

Lisätietoa jäsenmaiden kanssa saavutettua sopimusta koskevassa lehdistötiedotteessa.


Parempaa sääntelyä sähkömarkkinoille

Jotta sähkömarkkinoita voitaisiin säännellä paremmin, EU:n sähkömarkkinoita sääntelevän energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) toimintasääntöjä päivitettiin. Viraston toimivaltaa kasvatetaan. ACER:ia koskeva sopimus hyväksyttiin äänin 558 puolesta, 75 vastaan ja 31 tyhjää.

ACER-sääntöjen esittelijä Morten Helveg Petersen (ALDE, Tanska) kommentoi: “Uudistamme ACER:ia saavuttaaksemme paremmin säännellyt ja avoimemmat sähkömarkkinat. Tästä on hyötyä ilmastolle, kuluttajille ja taloudelle.”

Lisätietoa jäsenmaiden kanssa saavutettua sopimusta koskevassa lehdistötiedotteessa.


Seuraavaksi

Neuvoston pitää virallisesti hyväksyä sopimukset, jonka jälkeen ne julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.