Verorikokset: mepit vaativat Euroopalle finanssipoliisia ja finanssitiedusteluyksikköä 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
 • Erityisvaliokunnan päätelmät edistävät verorikosten vastaista taistelua EU:ssa ja globaalisti 
 • Täysistunnon äänestys päättää vuoden kestäneen tutkinnan  

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina suunnitelman kohti reilumpaa ja tehokkaampaa verotusta, ja finanssirikosten rankaisua.

Suositukset hyväksyttiin äänin 505 puolesta, 63 vastaan ja 87 poissa. Suosituksia oli valmistellut yli vuoden ajan Euroopan parlamentin talousrikosten, veropetosten ja veronkierron erityisvaliokunta (TAX3). Suositukset sisältävät lukuisia toimenpide-ehdotuksia järjestelmän päivittämiseksi finanssirikoksissa, veronkierrossa ja verovälttelyssä, edellyttäen kaikkien alojen viranomaisten yhteistyön tehostamista, sekä uusien toimielinten perustamista niin EU:n tasolla kuin globaalisti.


Mainintoja erityisvaliokunnan huomiosta ja suosituksista:


 • Komission tulee välittömästi alkaa työstää ehdotusta Euroopan talousrikospoliisivoimien ja EU:n finanssitiedusteluyksikön perustamiseksi,
 • Suosituksissa ehdotetaan rahanpesua valvovan EU-viranomaisen perustamista,
 • YK-järjestelmän osaksi tulisi perustaa maailmanlaajuisesti toimiva veroviranomainen,
 • Jäsenmaissa on poliittisen tahdon puutetta veronkierron ja -välttelyn ja finanssirikosten torjunnassa,
 • Seitsemässä EU-jäsenmaassa (Belgia, Kypros, Unkari, Irlanti, Luxembourg, Malta and Alankomaat) esiintyy veroparatiisien piirteitä ja helpotetaan ja y aggressiivista verosuunnittelua,
 • Kultaiset viisumien ja passien käytännöstä tulisi luopua. Maltan ja Kyproksen käytänteet erottuivat joukosta erityisen heikkoina due diligence -periaatteen noudattajina,
 • Kritiikkiä Tanskalle, Suomelle, Irlannille ja Ruotsille digitaalisten palveluiden veron vastustamisesta,
 • Cum-ex-petosvyyhti toi selvästi esiin, että monenväliset verosopimukset ovat kahdenvälisiä sopimuksia parempi keino parantaa nykytilannetta,
 • Ilmiantajien ja tutkivien toimittajien täytyy saada parempaa suojaa sekä tutkivien toimittajien avustamiseksi perustaa EU-rahasto.

Valiokunnan puheenjohtaja Petr Ježek, ja yhteisesittelijät Luděk Niedermayer ja Jeppe Kofod pitävät lehdistötilaisuuden 26.3. kello 16.30 Suomen aikaa. Tilaisuus katsottavissa täällä.


Lainaukset


Erityskomitean puheenjohtaja Petr Ježek (ALDE, Tšekki) sanoi: “Jäsenmaat eivät tee tarpeeksi, ja Euroopan unionissa neuvosto on selvästi heikoin lenkki. Ilman poliittista tahtoa ei ole mahdollista päästä eteenpäin. Eurooppalaiset ansaitsevat parempaa.”

Yhteisesittelijä Luděk Niedermayer (EPP, Tšekki) sanoi: “Lisääntyvä kansantalouksien keskinäisriippuvuus sekä talouksien digitalisoituminen tulee ottaa systemaattisemmin huomioon verotuksessa. Samaan aikaan monien asioiden tulee pysyä valtioiden päätösvallassa ja niiden, jotka maksavat veronsa, ei tule saada osakseen lisää sääntelyä”

Yhteisesittelijä Jeppe Kofod (S&D, Tanska) sanoi: “Tämä raportti on Euroopan parlamentin kattavin työ veronkierron ja -välttelyn torjumisen saralla. EU:n sisällä tarvitsemme minimiyritysveroasteen, jotta verokilpailu voidaan lopettaa ja likaisen rahan tuomista järjestelmään vaikeutetaan.”


Taustaa


Useat tietovuodot (LuxLeaks, Panaman paperit, Football Leaks ja paratiisin paperit) viiden viime vuoden aikana johtivat siihen, että Euroopan parlamentti päätti 1.11.2018 perustaa talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan.

Mietintö päättää valiokunnan vuoden pituisen toimikauden, johon sisältyi 18 aihekuulemista, 10 finanssiministereiden ja komissaarien kuulemista ja neljä tiedonkeruumatkaa Yhdysvaltoihin, Mansaarelle, Tanskaan ja Viroon sekä Latviaan.