Mepit hyväksyivät uudet työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevat säännöt 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Vähintään 10 päivää palkallista isyyslomaa kaikkialla EU:ssa 
  • Kaksi kuukautta vanhempainvapaata, jota ei voi siirtää toiselle vanhemmalle 
  • Omaishoitajalle viisi päivää vuosittaista vapaata 
Uudet säännöt lisäävät tasa-arvoa ja helpottavat työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista - ©AP Images/European Union-EP  

Parlamentin täysistunto hyväksyi isyysvapaita ja ei-siirrettävää vanhempainvapaata koskevat uudet säännöt torstain äänestyksessä.

Lainsäädäntö asettaa minimitason kaikille EU-jäsenmaille mm. isyys- ja vanhempainvapaasta. Tavoitteena on parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla ja vahvistaa isän tai vastaavan toisen vanhemman roolia perheessä. Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat ovat jo päässeet säännöistä alustavaan sopuun.

Isyys- ja vanhempainvapaat sekä omaishoitajien vapaat

Uusilla säännöillä taataan kaikkialla EU:ssa:

  • Vähintään 10 päivää palkallista isyyslomaa isälle tai vastaavalle toiselle vanhemmalle maissa, joissa toiset vanhemmat tunnustetaan kansallisessa lainsäädännössä. Loman ajalta maksetaan vähintään sairauspäivärahan suuruinen korvaus.
  • Kahden kuukauden palkallinen vanhempainvapaa, jota ei voi siirtää toiselle vanhemmalle. Tämän tulisi olla yksilöllinen oikeus, joka takaisi puitteet tasapainoisemmalle hoitovelvoitteiden jakautumiselle perheen sisällä.
  • Riittävän tasoinen maksu tai korvaus, jonka tarkoitus on korvata vanhempainvapaalle jäämisestä aiheutuva tulonmenetys. Korvauksen määrän päättää kukin jäsenmaa.
  • Vähintään viisi päivää vapaata vuodessa omaishoitajille, jotka huolehtivat apua tarvitsevasta sukulaisesta tai samassa taloudessa asuvasta henkilöstä.

Jäsenmaat, joilla on avokätisemmät vanhempainvapaajärjestelmät, voivat säilyttää nykyiset kansalliset järjestelynsä.

Kommentti

Esittelijä David Casa (EPP, Malta) sanoi: “Tämä direktiivi lisää tasa-arvoa sukupuolten välillä sekä parantaa vastuiden jakoa. Tasa-arvon puute on johtanut sukupuolten välisiin palkka- ja eläke-eroihin. Uudet säännöt edistävät naisten pääsyä työmarkkinoille samalla, kun isille taataan suurempi rooli lasten kasvatuksessa. Direktiivi hyödyttää lisäksi vanhemmasta sukupolvesta huolehtivia perheenjäseniä.”

Seuraavaksi

Uudet säännöt hyväksyttiin äänin 490 puolesta, 82 vastaan ja 48 tyhjää.

Direktiivi astuu voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun sen on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Jäsenmailla on tämän jälkeen kolme vuotta aikaa toimeenpanna uudet säännöt.

Yhteystiedot: