Mitä on parlamentin yhdeksännen kauden järjestäytymisistunnon agendalla (2.-4.7.2019)? 

 
 

Äänestäjät valitsivat uudet Euroopan parlamentin jäsenet 23.-26.5. järjestetyissä EU-vaaleissa. EU-kansalaisia vuoteen 2024 saakka edustavat uudet mepit tapaavat järjestäytymisistunnossa 2.-4.7. He valitsevat istunnossa parlamentille puhemiehen, 14 varapuhemiestä ja viisi kvestoria. He päättävät lisäksi pysyvien valiokuntien ja alivaliokuntien koostumuksesta. Seuraavien viikkojen aikana valiokunnat pitävät ensimmäiset kokouksensa, joissa valitaan valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

  • Parlamentin uuden puhemiehen valinta
  • Parlamentin varapuhemiehien ja kvestorien valinta
  • Parlamentin valiokuntien muodostaminen

.