Miksi ensimmäinen istunto alkaa tiistaina? 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Parlamentin työjärjestyksen mukaan parlamentin tulee kokoontua ensimmäisenä tiistaina sen jälkeen, kun ensimmäinen kokonainen kuukausi on kulunut EU-vaaleista (työjärjestyksen 146 artikla, kohta 2).

 

146 artikla: Parlamentin koollekutsuminen

  1. Parlamentti kokoontuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 229 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti ilman eri kutsua jokaisen vuoden maaliskuun toisena tiistaina. Se määrää itse istuntokauden keskeytysten keston.
  2. Parlamentti kokoontuu lisäksi ilman erillistä kutsua ensimmäisenä tiistaina sen jälkeen kun 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymisestä on kulunut kuukausi.
  3. Puheenjohtajakokous voi perustellulla päätöksellä, joka on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen parlamentin aikaisemmin päättämää istuntokauden aloituspäivää, muuttaa 1 kohdan mukaisesti päätettyjen istuntokauden keskeytysten pituutta. Istuntokauden aloituspäivää ei kuitenkaan voida lykätä enempää kuin kahdella viikolla.
  4. Kuultuaan ensin puheenjohtajakokousta puhemies kutsuu parlamentin poikkeuksellisesti koolle jäsentensä enemmistön, komission tai neuvoston pyynnöstä.

Puhemiehellä on valta puheenjohtajakokouksen suostumuksella kutsua parlamentti poikkeuksellisesti koolle kiireellisissä tapauksissa.

 

.