Mitä vaaditaan poliittisen ryhmän muodostamiseen? 

 
 

Vaalien jälkeen parlamentin jäsenet muodostavat poliittisia ryhmiä. Eri maiden edustajat jakautuvat ryhmiin poliittisten kantojensa mukaisesti. Ryhmiä voidaan muodostaa myöhemminkin vaalikauden aikana. Poliittisia ryhmiä oli kahdeksannen kauden lopussa kahdeksan.

Jotta poliittinen ryhmä voi saada virallisen aseman, siinä on oltava vähintään 25 jäsentä, jotka on valittu vähintään neljäsosasta unionin jäsenvaltioita (eli vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta). Jäsen voi kuulua vain yhteen poliittiseen ryhmään. Kun ryhmä on muodostettu, parlamentin puhemiehelle on ilmoitettava ryhmän nimi, sen jäsenet ja puheenjohtajisto.

Parlamentti ei yleensä arvioi ryhmän jäsenten poliittisten kantojen yhtenevyyttä. Parlamentin jäsenten katsotaan tunnustavan poliittisen samanhenkisyytensä, kun he muodostavat ryhmän. Vain jos ryhmän jäsenet itse kiistävät poliittisten kantojensa yhtenevyyden, parlamentin on määritettävä, onko ryhmä muodostettu työjärjestyksen määräysten mukaisesti.

.