Miten poliittisia ryhmiä rahoitetaan? 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Poliittiset ryhmät voivat palkata henkilöstöä, ja niiden käytössä on hallinnollisia palveluja, jotka rahoitetaan parlamentin talousarviosta. Parlamentin puhemiehistö määrittelee kyseisten varojen ja palvelujen hallinnointia ja valvontaa koskevat säännöt. Poliittisille ryhmille osoitettavat varat on tarkoitettu kattamaan paitsi henkilöstö-, hallinto- ja toimintakulut myös kulut ryhmien poliittisesta ja tiedotustoiminnasta, joka liittyy EU:n poliittiseen toimintaan.

Rahoitusta ei saa käyttää kampanjointiin eurooppalaisissa, kansallisissa, alueellisissa tai paikallisissa vaaleissa eikä myöskään kansallisten tai Euroopan tason poliittisten puolueiden tai niiden elinten rahoittamiseen.

Kaikki parlamentin jäsenet eivät kuulu poliittiseen ryhmään, vaan osa heistä on sitoutumattomia. Myös sitoutumattomien jäsenten käyttöön annetaan henkilöstöä, ja puhemiehistön säännöissä määrätään heidän oikeuksistaan.

.