Ketkä toimivat poliittisten ryhmien puheenjohtajina ja miten heidät valitaan? 

 
 

Poliittisia ryhmiä oli kahdeksannen kauden lopussa parlamentissa kahdeksan. Kukin poliittinen ryhmä valitsee puheenjohtajansa. Ryhmien puheenjohtajat muodostavat yhdessä parlamentin puhemiehen kanssa puheenjohtajakokouksen. Puheenjohtajakokous huolehtii parlamentin työn järjestämisestä ja lainsäädäntötyön suunnittelusta sekä päättää valiokuntien ja valtuuskuntien vastuualueista ja jäsenyydestä. Sen vastuulle kuuluvat suhteet muihin EU:n toimielimiin, kansallisiin parlamentteihin ja EU:n ulkopuolisiin maihin.

.