Ketkä toimivat poliittisten ryhmien koordinaattoreina valiokunnissa ja miten heidät valitaan? 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Poliittiset ryhmät valitsevat keskuudestaan koordinaattorin kuhunkin parlamentin valiokuntaan. Koordinaattori toimii ryhmän poliittisena johtajana kyseisessä valiokunnassa. Hän koordinoi ryhmän kantoja valiokunnassa käsiteltäviin asioihin ja osallistuu valiokunnan työskentelyn järjestämiseen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kanssa.

.