Kuka toimii ensimmäisen istunnon puheenjohtajana? 

 
 

Istuntoa, jossa valitaan parlamentin uusi puhemies, johtaa virkakautensa päättävä puhemies. Mikäli tämä ei ole mahdollista, istuntoa johtamaan valitaan arvojärjestyksen mukaan yksi virkakautensa päättävistä varapuhemiehistä. Jos kukaan edellä mainituista ei ole käytettävissä, edustajantoimessa pisimpään ollut jäsen toimii puheenjohtajana, kunnes puhemies on valittu.

Euroopan parlamentti valitsee puhemiehensä jäsentensä joukosta.

14 artikla: Väliaikainen puheenjohtajuus

  1. Kun parlamentti kokoontuu 146 artiklan 2 kohdan mukaiseen tai muuhun puhemiehen ja puhemiehistön valitsemiseksi pidettävään istuntoon, toimikautensa päättävä puhemies tai hänen ollessaan estynyt yksi toimikautensa päättävistä varapuhemiehistä arvojärjestyksessä tai, jos kukaan edellä mainituista ei ole käytettävissä, edustajantoimessa pisimpään ollut jäsen toimii puheenjohtajana, kunnes puhemies on valittu.
  2. Jäsenen toimiessa väliaikaisesti puheenjohtajana 1 kohdan nojalla voidaan käsitellä vain asioita, jotka koskevat puhemiehen valintaa tai valtakirjojen tarkastusta 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Kaikki muut valtakirjojen tarkastusta koskevat asiat, jotka otetaan esille hänen johtaessaan puhetta, lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan.

.