Miten parlamentin puhemies valitaan? 

 
 

Ehdokkaan voi asettaa joko poliittinen ryhmä tai vähintään alhainen vähimmäismäärä meppejä, mikä viittaa 1/20 mepeistä eli vähintään 38 meppiin. Äänestys toteutetaan salaisena lippuäänestyksenä (parlamentin työjärjestyksen 15 artikla).

Parlamentin jäsenet merkitsevät ehdokkaansa nimen vaalilippuun ja pudottavat lipun vaaliuurnaan. Vaaleja tarkkailee kahdeksan parlamentin jäsenten keskuudesta arvottua ääntenlaskijaa. Puhemies valitaan ehdottomalla äänten enemmistöllä (50 prosenttia + 1 ääni) (16 artikla).

Tyhjiä tai sotkettuja lippuja ei oteta mukaan laskettaessa ehdottomaan enemmistöön tarvittavaa äänimäärää. Jos yksikään ehdokas ei tule valituksi ensimmäisellä kierroksella, samat tai uudet jäsenet voidaan asettaa ehdolle toiselle kierrokselle, joka toimitetaan samoin säännöin kuin ensimmäinenkin. Tarvittaessa toimitetaan myös kolmas kierros samoin säännöin.

Jos kukaan ei tule valituksi kolmannellakaan kierroksella, kaksi eniten ääniä saanutta jatkaa neljännelle kierrokselle. Eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi. Vastavalittu puhemies siirtyy sen jälkeen paikalleen ja on oikeutettu pitämään täysistunnon avauspuheenvuoron ennen varapuhemiesten ja kvestoreiden valinnan aloittamista.

.