Miten varapuhemiehet ja kvestorit valitaan? 

 
 

Puhemiehen valinnan jälkeen parlamentti valitsee parlamentin toimien kannalta erittäin tärkeät poliittiset elimet: 14 varapuhemiestä ja viisi kvestoria.

Säännöt ehdokkaiden asettamiselle ovat samat kuin puhemiehelle (15 artikla). Varapuhemiehet valitaan yhdessä äänestyksessä äänten ehdottomalla enemmistöllä. Mikäli äänestyksessä valituksi tulee vähemmän kuin 14 varapuhemiestä, järjestetään toinen äänestyskierros samoin ehdoin jäljelle jäävien paikkojen täyttämiseksi. Jos tarvitaan kolmas äänestyskierros, jäljelle jääneiden paikkojen täyttämiseksi riittää suhteellinen enemmistö. (17 artikla)

Varapuhemiesten arvojärjestys määräytyy heidän valitsemisjärjestyksensä mukaan ja äänten mennessä tasan iän perusteella. Jos varapuhemiesten valinta vahvistetaan suosionosoituksin, arvojärjestys määritetään salaisella äänestyksellä.

Kvestorit valitaan samalla menetelmällä kuin varapuheenjohtajat. Käytännössä poliittiset ryhmät pyrkivät varmistamaan, että varapuheenjohtajien ja kvestorien nimitykset vastaavat ryhmien kokoa, ja ottavat huomioon puhemiehen valintaäänestyksen tuloksen.

.