Milloin päätetään ketkä mepit kuuluvat mihinkin valiokuntaan? 

 
 

Järjestäytymisistunnossaan 2-4.6. parlamentti päättää myös valiokuntien jäsenmääristä puheenjohtajakokouksen ehdotukseen perustuen. Tämä ehdotus jätetään täysistunnon käsiteltäväksi ja sen hyväksyntään vaaditaan yksinkertainen enemmistö ääniä.

Poliittiset ryhmät päättävät valiokuntanimityksistä ja nämä ilmoitetaan ensimmäisen täysistunnon aikana (ei äänestystä työjärjestyksen lisäyksen mukaisesti). Valiokunnat kokoontuvat seuraavalla viikolla järjestäytymisistuntoihin, joissa valitaan valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat seuraaviksi 2,5 vuodeksi.

Valiokunnat ovat mukana lainsäädäntötyössä hyväksymällä mietintöjä, esittämällä muutosehdotuksia sekä valitsemalla tiimin neuvottelemaan esityksistä neuvoston kanssa. Valiokunnat hyväksyvät lisäksi valiokunta-aloitteisia mietintöjä, järjestävät kuulemisia sekä valvovat muiden EU-instituutioiden ja -elinten toimia.

.