Ketkä toimivat valiokuntien puheenjohtajina? 

 
 

Valiokuntien järjestäytymiskokouksessa valiokunta valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta itselleen 2,5 vuoden kaudeksi puheenjohtajan ja enintään neljä varapuheenjohtajaa, jotka muodostavat yhdessä valiokunnan puheenjohtajiston. Valiokuntien poliittinen kokoonpano ilmentää parlamentin kokoonpanoa.

.