Mitä muita valiokuntia parlamentissa on? 

 
 

Parlamentti voi myös asettaa alivaliokuntia ja väliaikaisia erityisvaliokuntia erityistehtäviin. Lisäksi se voi asettaa tutkintavaliokuntia tutkimaan epäilyjä rikkomuksesta tai epäkohdasta, joka on tapahtunut unionin oikeutta sovellettaessa.

Erityisvaliokunnat kaudella 2014-2019:

  • TAXE - Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (työ päättyi 30.11.2015)
  • TAX2 - Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (työ päättyi 2.8.2016)
  • TAX3 - Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta (työ päättyi 28.3.2019)
  • TERR - Terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta (työ päättyi 14.11.2018)
  • PEST - Torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta (työ päättyi 12.12.2018)

Tutkintavaliokunnat kaudella 2014-2019:

  • EMIS - Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta (työ päättyi 4.4.2017)
  • PANA - Rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevä tutkintavaliokunta (työ päättyi 13.12.2017)

Sovitteluvaiheessa kutsutaan koolle erityinen sovittelukomitea. Sovittelu on kolmas ja viimeinen vaihe tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli yhteispäätösmenettelyssä. Sovittelumenettely aloitetaan, jos neuvosto ei voi hyväksyä kaikkia parlamentin toisessa käsittelyssä hyväksymiä tarkistuksia.

Sovittelukomitea koostuu kahdesta valtuuskunnasta: neuvoston valtuuskunnasta, jossa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta (ministeri tai hänen edustajansa), ja parlamentin valtuuskunnasta, jossa on yhtä monta parlamentin jäsentä. Sovittelukomitean tehtävänä on laatia yhteinen teksti, joka on sen jälkeen hyväksyttävä sekä parlamentissa että neuvostossa.

.