Brexit: uusi Euroopan parlamentti vahvistaa tukensa EU:n kannalle 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Mepit aikovat hylätä erosopimuksen, mikäli siinä ei ole Irlantia koskevia varautumisjärjestelyitä 
  • Mepit toteavat Britannian olevan yksin vastuussa sopimuksettomasta erosta 
  • Britannian EU-eron määräaikaa voidaan vielä siirtää eteenpäin tietyin ehdoin Britannian pyynnöstä 
Michel Barnier puhuu mepeille Starsbourgin täysistuntosalissa brexit-keskustelussa 18.9.  

Mepit toteavat päätöslauselmassaan, että erosopimus on oikeudenmukainen, tasapainoinen ja että se takaa oikeudellisen varmuuden.

Euroopan parlamentti vahvisti tukensa neuvotellun erosopimuksen mukaiselle “hallitulle brexitille” päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin tänään äänin 544 puolesta, 126 vastaan ja 38 tyhjää.

Päätöslauselmassaan mepit korostavat, että erosopimus on reilu ja tasapainoinen. Sopimus noudattaa kaikin puolin sekä Britannian reunaehtoja että EU:n periaatteita, päätöslausemassa todetaan

Oikeudellinen varmuus

Parlamentti korostaa, että sopimus huomioi EU:n ja Britannian kansalaiset ja sisältää sekä Britannian kanssa sovittavan yhteisen taloudellisen selvitysmekanismin että Britannian pyytämän siirtymäajan. Lisäksi erosopimukseen sisältyy Irlannin ja Pohjois-Irlannin välistä rajaa koskeva varajärjestely, joka turvaa pitkänperjantain sopimuksen ja pohjoisen ja etelän välisen yhteistyön jatkumisen.

Mepit totesivat olevansa valmiita palaamaan EU:n alkuperäiseen ehdotukseen ainoastaan Pohjois-Irlantia koskevaksi varajärjestelyksi. Mepit ovat myöntyväisiä tarkastelemaan oikeudellisesti ja käytännöllisesti uskottavia “vaihtoehtoisia järjestelyitä”. He kuitenkin korostavat, etteivät aio antaa hyväksyntäänsä erosopimukselle, johon ei sisälly varajärjestelyä.

Britannia yksin vastuussa sopimuksettomasta erosta

Viimeaikaisten tapahtumien valossa mepit huomauttavat, että jos Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta, vastuu tästä ja sen seurauksista kuuluu yksinomaan Britannialle.

Parlamentti korostaa lisäksi, että sopimukseton ero ei poistaisi Britannian vastuita ja velvollisuuksia, jotka koskevat taloudellisia sitoumuksia, kansalaisten oikeuksia sekä pitkänperjantain sopimuksen noudattamista.

Mepit pitävät myönteisenä, että EU ja sen jäsenmaat ovat valmistautuneet ja varautuneet Britannian sopimuksettomaan EU-eroon.

Kansalaisten pitää olla tärkeimmässä asemassa

Parlamentti pitää edelleen tärkeänä EU-kansalaisten oikeuksia Britanniassa ja Britannian kansalaisten oikeuksia EU:ssa. Mepit ovat huolissaan Britannian oleskelustatusjärjestelmän täytäntöönpanosta ja kannustavat EU-maita suhtautumaan johdonmukaisesti ja suopeasti EU:n alueella asuvien Britannian kansalaisten oikeuksien suojelemiseen.

Ehdollinen määräajan pidennys

Mepit toteavat päätöslauselmassaan tukevansa Britannian EU-eron määräajan pidentämistä, mikäli se on perusteltua. Määräajan pidentämisellä on oltava tietty tarkoitus, kuten sopimuksettoman eron välttäminen, parlamenttivaalien tai kansanäänestyksen järjestäminen, 50 artiklan mukaisen menettelyn peruuttaminen tai erosopimuksen hyväksyminen. Määräajan pidennys ei saa vaikuttaa EU-instituutioiden työhön eikä toimintaan, päätöslauselmassa todetaan.

Seuraavaksi

Päätöslauselma vahvistaa parlamentin tuen tämänhetkiselle EU:n kannalle ennen lokakuun ratkaisevaa huippukokousta. Euroopan parlamentin määräenemmistön tulee hyväksyä EU:n ja Britannian välinen erosopimus ennen kuin se voi astua voimaan.

Yhteystiedot: