Euroopan parlamentti julisti ilmastohätätilan 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Komission pitää varmistaa, että kaikki uudet ehdotukset vastaavat tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 °C:seen 
  • Mepit: EU:n tulisi vähentää päästöjä 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä, jotta ilmastoneutraaliuteen päästäisiin vuoteen 2050 mennessä 
  • Parlamentti vaatii laiva- ja lentoliikenteen globaaleja päästövähennyksiä 
Parlamentti julistaa ilmastohätätilan. Mepit haluavat välittömiä ja kunnianhimoisia toimia ilmastonmuutoksen vaikutusten rajaamiseksi.  

Mepit toteavat päätöslauselmassaan, että EU:n pitää sitoutua YK:n ilmastokokouksessa kasvihuonekaasujen nollanettopäästöihin vuoteen 2050 mennessä.

Madridissa 2.-13.12. järjestettävän YK:n ilmastokokouksen (COP25) johdosta mepit hyväksyivät maanantaina päätöslauselman, jossa julistetaan Euroopan ja maailmanlaajuinen ilmasto- ja ympäristöhätätila. Päätöslauselmassaan mepit vaativat lisäksi, että komissio varmistaa, että kaikki lainsäädäntö- ja talousarvioehdotukset vastaavat täysin tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 °C:seen.

Erillisessä ilmastokokousta koskevassa päätöslauselmassa mepit vaativat EU:ta toimittamaan YK:n ilmastokokoukseen suunnitelmansa, jonka mukaan kasvihuonepäästöjen nollapäästöt saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti tai viimeistään vuonna 2050. Lisäksi mepit vaativat komission tulevaa puheenjohtajaa Ursula von der Leyeniä sisällyttämään vihreän kehityksen ohjelmaan tavoite vähentää päästöjä 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä.

Laiva- ja lentoliikenteen päästövähennykset eivät riittäviä

Euroopan parlamentti toteaa päätöslauselmassa, että laiva- ja lentoliikenteen päästövähennystavoitteet eivät ole riittäviä. Kaikkien maiden tulisi sisällyttää päästöt kansainvälisestä laiva- ja lentoliikenteestä kansallisesti määritettyihin suunnitelmiin, toteavat mepit. Lisäksi mepit vaativat komissiota esittämään, että meriliikenneala lisättäisiin EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin.

Enemmän rahoitusta ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun

Mepit toteavat, että EU-maiden tulisi vähintäänkin kaksinkertaistaa maksunsa kansainväliseen vihreään ilmastorahastoon. EU-maat tarjoavat eniten julkista ilmastorahoitusta ja EU:n budjetin tulisi olla täysin yhdenmukainen kansainvälisten sitoumusten kanssa. Lisäksi mepit huomauttavat, että kehittyvien maiden rahoituslupaukset eivät yhdessä täytä vuoden 2020 tavoitetta 100 mrd. Yhdysvaltain dollarista.

Mepit vaativat lisäksi kiireellisesti kaikkia EU-maita poistamaan vaiheittain kaikki suorat ja epäsuorat fossiilisten polttoaineiden tuet vuoteen 2020 mennessä.

Ydinvoima ja ilmastotavoitteet

Meppien mukaan ydinenergialla voi olla merkitystä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, koska se ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä ja koska sillä voidaan myös varmistaa merkittävä osuus sähköntuotannosta Euroopassa. Mepit kuitenkin toteavat, että ydinenergiasta syntyvän jätteen vuoksi tämä energiamuoto edellyttää keskipitkän ja pitkän aikavälin strategiaa, jolla pyritään parantamaan alan kestävyyttä.

Kommentti

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Pascal Canfin (RE, Ranska) totesi: ”Ilmasto- ja ympäristöhätätilasta johtuen meidän on tärkeää vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55%:lla vuoteen 2030 mennessä. Tämä lähettää selkeän ja hyvin ajoitetun viestin komissiolle pari viikkoa ennen vihreän kehityksen ohjelmaa koskevan tiedonannon julkaisua.

Taustatietoa

Ilmasto- ja ympäristöhätätilan julistava päätöslauselma hyväksyttiin äänin 429 puolesta, 225 vastaan, 19 tyhjää. Ilmastokokousta koskeva päätöslauselma taas hyväksyttiin 430 äänin puolesta, 190 vastaan,34 tyhjää. Monet maat, paikallishallinnot ja tutkijat ovat julistaneet, että planeettaamme on kohtaamassa ilmastohätätila.

Komissio on jo esittänyt tavoitteeksi kasvihuonekaasujen nollanettopäästöjä vuoteen 2050 mennessä. Neuvosto ei ole hyväksynyt tavoitetta, sillä Puola, Unkari ja Tšekki ovat vastustaneet sitä.

Parlamentti ja COP25-ilmastokokous

YK:n ilmastokokous (COP25) järjestetään Madridissa 2.-13. joulukuuta. Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli osallistuu kokouksen viralliseen avaukseen. Lisäksi parlamentin meppivaltuuskunta osallistuu ilmastokokoukseen 9.-14.12. Valtuuskuntaa johtaa Bas Eickhout (Greens, Alankomaat). Suomalaisista mepeistä valtuuskuntaan kuuluu Nils Torvalds (ALDE, rkp.).

Yhteystiedot: