Rajojen sulkeminen: Kansalaisvapauksien valiokunnan puheenjohtaja vaatii suhteellisuutta ja toimien koordinointia  

Kansalaisvapauksien valiokunnan puheenjohtajan Juan Fernando López Aguilarin (S&D, Espanja) lausunto rajatarkastuksista Schengen-alueen sisärajoilla koronaviruksesta johtuen.

“Viime päivien aikana useat EU-maat ovat ottaneet käyttöön rajatarkastukset Schengen-alueen sisärajoilla tai jopa sulkeneet rajat joiltain matkustajilta. Osa EU-maista harkitsee samantapaisia toimia.

Ymmärrän tarpeen yhteiskunnallisille toimille koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Kansalaisvapauksien ja sisä- ja oikeusasioiden valiokunnan puheenjohtajana kehotan jäsenmaita noudattamaan toimissaan suhteellisuuden, solidaarisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita sekä Schengen-sääntöjä. On tärkeää, että toimet eivät aiheuta syrjintää EU-kansalaisten välillä.

Onnistumme vastaamaan tähän kaikkien edessä olevaan haasteeseen vain koordinoimalla toimemme emmekä EU-maiden yksittäisillä toimilla.

Kansalaisvapauksien valiokunta seuraa tilannetta tarkasti ja odottaa komission, neuvoston puheenjohtajamaan sekä jäsenmaiden suojaavan Schengen-alueen kaikkia etuja."

Taustatietoa

Asetuksen (EU) 2016/399 henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) mukaan kansanterveys voi toimia syynä evätä joltakulta pääsy Schengeniin alueen ulkorajoilla (II Osasto). Säännöstö ei kuitenkaan mahdollista rajatarkastuksia sisärajoilla kansanterveyssyistä (III Osasto).