Euroopan parlamentti pitää ylimääräisen täysistunnon 16.-17.4. 

Lehdistötiedote 
 
 

Parlamentin puhemies ja poliittisten ryhmien puheenjohtajat päättivät järjestää ylimääräisen täysistunnon, jotta parlamentin työ koronavirusta koskevien toimien osalta voi jatkua.

Parlamentin puhemies ja poliittisten ryhmien puheenjohtajat (puheenjohtajakokous) keskustelivat etäkokouksessa torstaiaamuna ja päättivät kutsua parlamentin koolle ylimääräiseen täysistuntoon Brysseliin 16.-17.4.

Täysistunnon agendalla on keskustelu neuvoston ja komission kanssa sekä äänestys päätöslauselmasta, joka käsittelee EU:n toimia koronaviruspandemiaa vastaan sekä pandemian seurauksia.

Puheenjohtajakokous päivitti parlamentin vuoden 2020 kalenteria lisäten kalenteriin päiviä, jolloin parlamentin hallintoelimet, valiokunnat ja poliittiset ryhmät voivat järjestää etäkokouksia. Kalenteri on saatavilla täällä.

Poliittisten ryhmien puheenjohtajat esittivät huolensa Unkarissa hyväksytyistä hätätoimenpiteistä. Suurin osa ryhmistä pyysi puhemies Sassolia ilmaisemaan huolen komissiolle osoitetussa kirjeessä. Komissiota pyydetään arvioimaan tilannetta ja harkitsemaan EU:n perussopimuksen 7 artiklan mukaisen menettelyn aloittamista. Menettelyllä varmistetaan, että EU:n perusarvot eivät ole uhattuina.

Etä-äänestys ja terveystoimenpiteet

Parlamentin varotoimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi eivät vaikuta lainsäädännöllisiä painopisteitä koskevaan työhön. Parlamentin keskeisiä toimintoja on vähennetty mutta samalla varmistetaan, että instituution lainsäädäntö-, budjetti- ja valvontatyö voivat jatkua.

Parlamentti on hyväksynyt etä-äänestyksen käytön kansanterveydellisistä syistä. Järjestelmä tarjoaa riittävät takeet sille, että jäsenet äänestävät erikseen, henkilökohtaisesti ja vapaasti.