Koronavirus: Mepit vaativat mittavaa elvytyspakettia ja solidaarisuusrahaston perustamista 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Yhteiset Euroopan laajuiset toimet koronavirusta vastaan erittäin tärkeitä, myös rajoitustoimien jälkeen 
  • Taloudellisiin toimiin tulisi kuulua EU:n budjetista taatut joukkovelkakirjat elvytykseen 
  • Mepit vaativat vähintään 50 miljardin euron suuruisen koronavirussolidaarisuusrahaston perustamista 
  • Parlamentti erittäin huolissaan Unkarin ja Puolan poliittisista tapahtumista 
Osa mepeistä osallistui täysistuntokeskusteluun EU:n koronavirustoimista etäyhteksin  

Euroopan parlamentti vaatii mittavaa elvytyspakettia tukemaan Euroopan taloutta koronaviruskriisin jälkeen. Pakettiin täytyy kuulua EU:n budjetista taatut elvytysjoukkovelkakirjat.

Mepit suhtautuvat perjantaina hyväksytyssä päätöslauselmassaan positiivisesti koronaviruspandemiaa koskeviin EU:n finanssipoliittisiin toimiin ja maksuvalmiustukeen. He kuitenkin toteavat, että Eurooppa tarvitsee mittavaa elvytys- ja jälleenrakennuspakettia. Tarvittavat investoinnit voitaisiin rahoittaa vahvistetulla monivuotisella rahoituskehyksellä, olemassa olevilla EU:n rahastoilla ja rahoitusvälineillä sekä EU:n talousarviosta taatuilla elvytysjoukkovelkakirjoilla. Pakettiin ei meppien mukaan saisi kuitenkaan sisältyä olemassa olevan velan yhteisvastuullistamista, vaan se olisi suunnattava tuleviin investointeihin. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja digitaalisen muutoksen tulisi olla tämän elvytys- ja jälleenrakennuspaketin keskiössä, jotta talous voidaan polkaista käyntiin.

EU:n koronavirussolidaarisuusrahasto

Mepit vaativat pysyvän eurooppalaisen työttömyysvakuutusjärjestelmän käyttöönottoa ja haluavat EU:n perustavan vähintään 50 miljardin euron suuruisen koronavirussolidaarisuusrahaston. Rahastolla tuettaisiin kaikkien jäsenvaltioiden terveydenhoitosektoreiden taloudellisia ponnisteluja kriisin aikana sekä terveydenhoitoinvestointeja kriisin jälkeen. Näin terveydenhoitojärjestelmistä voitaisiin tehdä kestävämpiä ja keskittää voimavaroja eniten hoitoa tarvitseviin.

EU:lle lisävaltuuksia uusien rajat ylittävien terveysuhkien yhteydessä toimimiseen

Päätöslauselmassaan mepit sanovat, että koronaviruskriisi on osoittanut ennen kaikkea yhteisten eurooppalaisten toimien merkityksen. EU:n tulee vahvistua tämän kriisin seurauksena ja instituutioiden valtuuksia toimia rajat ylittävien terveysuhkien yhteydessä pitäisi vahvistaa. Näin varmistettaisiin, että EU voi tulevaisuudessa viipymättä koordinoida toimia eurooppalaisella tasolla. Lisäksi näin voitaisiin ohjata tarvittavat resurssit sinne, missä tarve on suurin, olivatpa kyseessä sitten kasvomaskit, hengityskoneet, lääkkeet tai taloudellinen apu.

Mepit tukevat keskeisten tuotteiden, kuten lääkkeiden, farmaseuttisten aineiden, lääkinnällisten laitteiden, varusteiden ja materiaalien, tuotannon lisäämistä EU:ssa. Näin EU olisi paremmin valmistautunut tuleviin globaaleihin kriiseihin.

Rajat tulee pitää auki keskeisille tuotteille

Päätöslauselmassa mepit korostavat, että EU:n sisärajojen on pysyttävä avoimina, jotta henkilönsuojaimia, elintarvikkeita, lääkkeitä, lääkinnällisten laitteita ja keskeisiä tuotteita voidaan kuljettaa maasta toiseen. Sisämarkkinat ovat ”sekä yhteisen vaurautemme että hyvinvointimme lähde” ja näin keskeinen osa koronaviruksen vastaisissa toimissa, toteavat mepit.

Lisäksi parlamentti kehottaa perustamaan eurooppalaisen lääkintäapumekanismin, jotta tulevaisuudessa voitaisiin reagoida paremmin kansanterveydellisiin kriiseihin. Nopeasti käyttöönotettavilla yhteisillä laite- tarvike ja lääkevarastoilla voitaisiin pelastaa ihmishenkiä. Mepit kehottavat myös lisäämään EU-rahoitusta tutkimusohjelmille, jotta viruksen vastainen rokote saataisiin kehitettyä mahdollisimman pian.

Rajoitustoimien jälkeen tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa

Mepit korostavat, että on tärkeää koordinoida toimet EU:ssa, kun rajoitukset on purettu, jotta vältetään virustartuntojen kääntyminen uuteen kasvuun. Parlamentti kehottaa EU-maita luomaan kriteerit eristystoimien purkamiseen. Lisäksi mepit vaativat komissiota käynnistämään rajoitusten purkamiseksi tehokkaan strategian, johon kuuluisi laajamittainen testaaminen ja henkilönsuojainten tarjoaminen mahdollisimman monelle kansalaiselle.

Oikeusvaltioperiaate ja demokratia koronaviruskriisin aikana: Unkarin ja Puolan tilanne

Mepit ilmaiset päätöslauselmassa huolensa Unkarin tilanteesta. He pitävät Unkarin hallituksen päätöstä jatkaa hätätilaa määräämättömäksi ajaksi ja parlamentin suorittaman valvonnan heikentämistä täysin eurooppalaisten arvojen vastaisena. Lisäksi he toteavat, että Puolan hallituksen päätös muuttaa vaalilakia on laiton ja toteavat, että presidentinvaalien järjestäminen pandemian aikana saattaa vaarantaa sekä monen puolalaisen hengen että vapaiden, yhtäläisten, välittömien ja salaisten vaalien käsitteen.

Mepit kehottavat komissiota arvioimaan kiireellisesti, ovatko hätätoimenpiteet perussopimusten mukaisia, ja hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia EU:n välineitä ja pakotteita tätä asiaa käsiteltäessä. Neuvoston tulisi jatkaa Puolaa ja Unkaria koskevia artikla 7 mukaisia keskusteluja ja menettelyjä.

Eurooppalainen tietolähde disinformaatioon puuttumiseksi

Päätöslauselmassa korostetaan, että koronavirusta koskeva disinformaatio on vakava kansanterveydellinen ongelma. Mepit kehottavat EU:ta perustamaan eurooppalaisen tietolähteen varmistamaan, että kaikilla kansalaisilla olisi mahdollisuus saada tarkkoja ja todennettuja tietoja. Lisäksi parlamentti kehottaa sosiaalisen median yrityksiä ryhtymään ennakoiviin toimiin koronavirusta koskevan disinformaation ja vihapuheen lopettamiseksi.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 395 puolesta, 171 vastaan ja 128 tyhjää.

Puheenvuorot torstain täysistuntokeskustelussa:

Puhemies David Sassolin avauspuheenvuoro

Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja

Charles Michel, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

Esteban González Pons (EPP, Espanja)

Iratxe García Pérez (S&D, Espanja)

Dacian Cioloş (Renew, Romania)

Marco Campomenosi (ID, Italia)

Philippe Lamberts (Greens/EFA, Belgia)

Raffaele Fitto (ECR, Italia)

Manon Aubry (GUE/NGL, Ranska)

Maroš Šefčovič, Euroopan komission varapuheenjohtaja

Yhteystiedot: