Parlamentti äänesti EU:n omista varoista: elpymissuunnitelma etenee 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Euroopan parlamentti edesauttaa omien varojen päätöksen hyväksymistä jäsenmaissa ja EU:n talouksien polkaisua käyntiin 
  • Uusien tulolähteiden käyttöönottoon tarvitaan oikeudellisesti sitovaa aikataulua 
  • Neuvoston viivyttely haittaisi sosiaalista ja taloudellista elpymistä 
Euroopan parlamentti edesauttaa elpymissuunnitelman käyttöönottoa ja EU:n talouksien polkaisua käyntiin@AdobeStock/Hedgehog94  

Mepit nopeuttavat menettelyä, jotta EU voisi lainata 750 miljardia euroa Next Generation EU -elpymissuunnitelmaa varten.

Mepit nopeuttivat omien varojen päätöstä koskevan kantansa käsittelyä ja äänestivät päätöslauselmasta jo syyskuun täysistunnossa. Tämä poistaa merkittävän esteen ja nopeuttaa talouden uudelleenkäynnistämisen kannalta tärkeän EU-lain käyttöönottoa. Näin komissio voi kerätä markkinoilta 750 miljardia euroa elpymisrahastoa varten.


Parlamentin keskiviikkoisen äänestyksen ansiosta neuvosto voi tehdä päätöksen omista varoista nopeasti ja hyväksymismenettely voidaan aloittaa 27 EU-maassa. Näin elpymissuunnitelma voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti.


Parlamentti pitää päätöslauselmassaan kiinni kannastaan, jonka mukaan EU-budjetille on saatava uusi tulolähde. Uusilla omilla varoilla olisi katettava ainakin elpymissuunnitelmasta aiheutuvat kulut.


Parlamentti pyytää oikeudellisesti sitovaa aikataulua uusien omien varojen käyttöönottoon. Parlamentti vaatii, että elpyminen on rahoitettava kestävällä tavalla esimerkiksi verottamalla ylikansallisia saastuttajia ja monikansallisia yrityksiä. Näin siitä ei tule taakkaa seuraavalle sukupolvelle.


Parlamentti hyväksyi kantansa äänin 455 puolesta, 146 vastaan ja 88 tyhjää.


Kommentit


José Manuel Fernandes (EPP, Portugali), mietinnön esittelijä: ”Euroopan parlamentissa on tehty tänään historiaa. EU:lla ei ole ollut uusia omia varoja 32 vuoteen. Komissio ei ole ikinä lainannut markkinoilta näin suurta summaa. Mietintö edesauttaa omien varojen päätöksen hyväksymistä neuvostossa ja sen hyväksymistä jäsenmaiden parlamenteissa. Aikataulu on tärkeä, jotta meillä on elpymisrahasto 1. tammikuuta 2021 mennessä. Mitä neuvosto odottelee?”


Valérie Hayer (RENEW, Ranska), mietinnön toinen esittelijä: “Lainanotto elpymisen tueksi voi nyt edetä Euroopan parlamentin tämänpäiväisen hyväksynnän myötä. Varmistamme, että velan maksavat takaisin suuret teknologiajätit, veron välttelijät, merkittävät ulkomaiset saastuttajat ja kaikki ne muut, jotka hyötyvät sisämarkkinoistamme, mutta jotka eivät osallistu oikeudenmukaisesti vaurautemme edistämiseen ja planeettamme suojeluun.”


Lisätietoja löytyy päätöslauselmaluonnoksesta.


Taustaa


Parlamentin äänestys kannasta EU:n omiin varoihin on tärkeä askel, jotta omien varojen päätös voidaan hyväksyä neuvostossa ja hyväksymismenettely aloittaa 27 jäsenmaan parlamentissa. Päätös on EU-budjetin tulolähteiden oikeusperusta.


Se on myös oikeusperusta, jonka mukaan rahoitusmarkkinoilta voidaan lainata varoja Next Generation EU-elpymisvälineen rahoittamiseen. Neuvosto voi tehdä päätöksen yksimielisesti vasta kun se on kuullut Euroopan parlamentin kannan asiaan. Päätöksen voimaantulo edellyttää lisäksi kaikkien EU-maiden parlamenttien hyväksyntää. Päätöksen on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan kuin uusi pitkän aikavälin budjetti, tammikuussa 2021.