EU:n ilmastolaki: mepit haluavat vuoden 2030 päästövähennystavoitteeksi 60 % 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Käyttöön kasvihuonekaasubudjetti, jotta EU voisi saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet 
  • Edistymistä valvomaan perustetaan riippumaton tieteellinen elin 
  • Kaikista suorista ja epäsuorista fossiilisten polttoaineiden tuista olisi luovuttava viimeistään vuonna 2025 
Parlamentti haluaa jokaisesta EU-maasta hiilineutraalin vuoteen 2050 mennessä ©Adobe Stock  

Parlamentti haluaa kaikista EU-maista ilmastoneutraaleja vuoteen 2050 mennessä. Äänestäessään ilmastolaista se vaati kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita myös vuosille 2030 ja 2040.

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona EU:n ilmastolakia koskevan kantansa äänin 392 puolesta, 161 vastaan ja 142 tyhjää. Uuden lain tarkoituksena on muuttaa sitoviksi velvoitteiksi poliittiset lupaukset siitä, että EU:sta tulee ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Samalla halutaan antaa EU-kansalaisille ja -yrityksille oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta, joita ne tarvitsevat muutoksen suunnitteluun.

Mepit haluavat, että EU ja sen yksittäiset jäsenmaat ovat ilmastoneutraaleja viimeistään vuonna 2050, minkä jälkeen EU:n tulisi saavuttaa ”negatiiviset päästöt”. He vaativat myös riittävää rahoitusta tavoitteen saavuttamiseksi.


Meppien mukaan komission täytyy 31.5.2023 mennessä (tavallista päätöksentekomenettelyn mukaisesti) ehdottaa EU-tason kehityspolkua hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Sen täytyy ottaa huomioon EU:n kasvihuonekaasupäästöjen jäljellä oleva kokonaismäärä, joka on käytettävissä vuoteen 2050 mennessä, jotta lämpötilan nousua voidaan rajoittaa Pariisin sopimuksen mukaisesti. Kehityspolkua tarkastellaan uudelleen kunkin maailmanlaajuisen tilannekatsauksen jälkeen.


Mepit haluavat myös perustaa EU:n ilmastonmuutosneuvoston. Tämän riippumattoman elimen tehtävänä olisi arvioida politiikan johdonmukaisuutta ja valvoa edistymistä.


Kunnianhimoisempi välitavoite vuodelle 2030


EU:n nykyinen päästövähennystavoite on 40 % vuoteen 1990 verrattuna. Komissio antoi äskettäin muutetun ehdotuksen EU:n ilmastolaiksi, jossa se ehdotti tavoitteen nostamista ”vähintään 55 %:iin”. Mepit nostivat riman vieläkin ylemmäksi ja vaativat 60 %:n vähennystä vuoteen 2030 mennessä. Mepit huomauttavat lisäksi, että kansalliset tavoitteet on toteutettava kustannustehokkaasti ja oikeudenmukaisesti.

He haluavat myös vuodelle 2040 välitavoitteen, jota komission on ehdotettava vaikutusten arvioinnin jälkeen. Siten varmistetaan, että EU on oikealla tiellä vuoden 2050 tavoitteen saavuttamiseksi.


Lisäksi mepit vaativat, että EU ja sen jäsenmaat luopuvat asteittain kaikista suorista ja epäsuorista fossiilisten polttoaineiden tuista 31.12.2025 mennessä. He pitivät myös tärkeänä jatkaa energiaköyhyyden torjumista.

Kommentti

Mietinnön esittelijä Jytte Guteland (S&D, Ruotsi) totesi äänestyksen jälkeen: ”Mietinnön hyväksyminen lähettää selkeän viestin komissiolle ja neuvostolle tulevista neuvotteluista. Haluamme, että kaikki jäsenmaat ovat ilmastoneutraaleja vuoteen 2050 mennessä, ja tarvitsemme vahvoja välitavoitteita vuosille 2030 ja 2040, jotta EU saavuttaa tavoitteensa.”


”Olen myös tyytyväinen kasvihuonekaasubudjettiin. Siinä määritetään jäljellä oleva kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä, joka voidaan päästää ilmakehään vuoteen 2050 mennessä vaarantamatta Pariisin sopimuksen mukaisia EU:n sitoumuksia”, hän lisäsi.


Seuraavaksi


Parlamentti on nyt valmis aloittamaan neuvottelut jäsenmaiden kanssa, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt yhteisen kannan.


Taustatietoa


Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuonna 2019 vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen. Komissio ehdotti maaliskuussa 2020 EU:n ilmastolakia, jonka myötä EU:n ilmastoneutraalisuuden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä tulisi lakisääteinen vaatimus.


Euroopan parlamentti on vaatinut kunniahimoisempaa ilmastolainsäädäntöä EU:lle, ja se julisti 28.11.2019 ilmastohätätilan.