Parlamentin täysistunnossa keskustelu oikeusvaltioperiaatteesta ja EU-varoista 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
©EP2020  

Useat mepit huomauttivat, että neuvoston uusimmat esitykset eivät takaa riittävää kytköstä oikeusvaltioperiaatteen ja EU-rahoituksen välillä.

Maanantaina illalla käydyssä keskustelussa useat Euroopan parlamentin jäsenet kritisoivat neuvoston viime viikolla hyväksymää kantaa oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuuden ja monivuotisen rahoituskehyksen kytkeytymisestä. Meppien mukaan kyseessä ei olisi mekanismi, jota voitaisiin käytännössä ikinä käyttää. Oikeusvaltioperiaatteen loukkausten ja korruption jatkuessa joissakin EU-maissa on Euroopan unionilla velvollisuus kansalaisia ja veronmaksajia kohtaan valvoa EU-varojen käyttöä. Jotkut mepit jopa vaativat EU:ta lopettamaan perusoikeuksien loukkausten rahoittamisen joissakin EU-maissa.


Osa mepeistä syytti Saksaa EU:n neuvoston puheenjohtajamaana ja Euroopan komissiota siitä, että ne ovat luoneet ideologian, joka sallii toimet yksittäisiä maita vastaan.


EU:n neuvoston puheenjohtajuutta edustanut ministeri Michael Roth korosti sekä neuvoston että parlamentin olevan samaa mieltä siitä, että mekanismi tarvitaan. Kaikki EU-maat ovat sitoutuneet uusimpaan esitykseen. Roth pyysi parlamenttia auttamaan, jotta lainsäätäjien kannat saataisiin lähemmäksi toisiaan. Roth toivoi erityisesti parlamentin tukea, jotta mekanismi saataisiin hyväksyttyä nopeasti.


Videotallenteet täysistuntokeskustelusta:


Neuvoston puheenjohtajuuden ja Euroopan komission avauspuheenvuorot:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195701


Parlamentin poliittisten ryhmien edustajien ensimmäinen puhujakierros:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196053


Täysistuntokeskustelu kokonaisuudessaa:

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20201005&detailBy=date


Neuvottelut seuraavasta EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja oikeusvaltioperiaatteesta jatkuvat


Parlamenttia monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista koskevissa neuvotteluissa edustavat mepit tapasivat maanantaina neuvoston edustajat. Kyseessä oli kuudes neuvottelukierros EU:n pitkän aikavälin budjetista ja uusista omien varojen lähteistä. Neuvotteluissa ei edetty merkittävästi 15 lippulaivaohjelman rahoituksen osalta eikä muissakaan neuvottelukohdissa.


Parlamentin neuvottelutiimi piti tiedotustilaisuuden maanantain neuvottelujen jälkeen. Multimediasivustolle on koottu tiivistelmä lehdistötilaisuudesta sekä meppien sitaatteja.


Viimeisin parlamentin neuvottelutiimin tiedote (28.9.2020).