Mepit: Oikeusvaltiomekanismi käyttöön heti 1.1.2021 alkaen 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Eurooppa-neuvoston oikeusvaltiomekanismia koskevan julistuksen sisällöllä ei ole merkitystä, sillä julistus ei ole oikeudellisesti sitova 
  • Historiallisesti merkittävä paketti sisältää EU:n pitkän aikavälin budjetin, elvytysvälineen ja kytköksen oikeusvaltioperiaatteeseen 
  • Neuvoston yksimielisyysvaatimus viivästyttää päätöksentekoa 
Oikeisvaltiomekanismi hyväksyttiin 16.12. ja se sitoo kaikkia, niin EU-maita kuin komissiota. ©DM/AFP  

Tuoreessa päätöslauselmassaan mepit haastavat EU-huippukokouksen julistuksen oikeusvaltiomekanismin tuomioistuinkäsittelystä.


Parlamentti hyväksyi keskiviikkoillan äänestyksessä päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027, toimielinten välisestä sopimuksesta, elpymisvälineestä ja oikeusvaltioasetuksesta äänin 496 puolesta, 134 vastaan ja 65 tyhjää.


Päätöslauselmassaan parlamentti suhtautuu myönteisesti poliittiseen yhteisymmärrykseen EU:n rahoituspaketista ja sen sisältämästä uudesta oikeusvaltiomekanismista, ja muistuttaa sen historiallisesta merkityksestä.


Oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuutta noudatettava 1.1.2021 alkaen


Parlamentti huomauttaa, ettei sillä ole suurta merkitystä, että Eurooppa-neuvosto julistuksessaan (annettu 11.12.) toteaa, ettei komissio voi soveltaa oikeusvaltiomekanismia ennen EU-tuomioistuimen arviota. Päätöslauselmassa muistutetaan, että parlamentin ja neuvoston oikeudellisesti sitovassa tekstissä mekanismin toiminnasta todetaan selkeästi, että mekanismia sovelletaan 1.1.2021 alkaen.


EU-sopimusten mukaisesti Eurooppa-neuvosto ei toimi lainsäätäjänä. Mepit katsovatkin näin ollen, että “Eurooppa-neuvoston poliittista julistusta ei voida pitää lainsäädännön tulkintana”. Komissio hoitaa tehtäväänsä täysin riippumattomana, ja Eurooppa-neuvoston päätelmät ”eivät voi sitoa komissiota sen soveltaessa säädöksiä”, mepit huomauttavat päätöslauselmassaan.


Tarpeettomia viiveitä neuvoston yksimielisyysvaatimuksen vuoksi


Parlamentti pitää erittäin valitettavana, että EU:n neuvoston yksimielisyysvaatimuksen vuoksi monivuotisen rahoituskehyksen ja uusien omien varojen hyväksyminen on viivästynyt kohtuuttomasti. Parlamentti esittää, että tulevassa Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa on käsiteltävä näiden yksimielisyysvaatimusten aiheuttamien esteiden poistamista.