Euroopan parlamentti hyväksyi uuden EU4Health-ohjelman 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
 • Ohjelman budjetti on 5,1 miljardia euroa, josta vähintään 20 % käytetään sairauksien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen 
 • EU:lle paremmat valmiudet hoitaa rajatylittäviä terveysuhkia 
 • Kohtuuhintaisten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuus paranee 
EU4Health-ohjelman myötä perustetaan välttämättömien lääkkeiden, rokotteiden ja lääkinnällisten laitteiden varasto. ©AFP/ChristopheSIMON  

Mepit hyväksyivät EU:n terveysalan EU4Health-ohjelman vuosiksi 2021‑2027. Se vahvistaa EU:n terveysjärjestelmiä, jotta ne kestäisivät paremmin terveysuhat ja pandemiat.

  Parlamentti hyväksyi ohjelman, josta parlamentti ja neuvosto ovat jo aiemmin päässeet alustavaan sopuun, äänin 631 puolesta, 32 vastaan ja 34 tyhjää.


  Uusi EU4Health-ohjelma täydentää jäsenmaiden toimintaa tukemalla aloja, joille EU voi tuoda selkeästi lisäarvoa. Ohjelman päätavoitteena on muun muassa vahvistaa terveysjärjestelmiä tukemalla EU-maiden keskinäistä koordinointia ja tiedonjakoa. Tarkoituksena on myös parantaa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuutta kohtuuhintaan.

  Rajatylittäviin terveysuhkiin puututaan tehokkaammin


  EU4Health-ohjelman tavoitteena on lujittaa terveysjärjestelmiä ja siten parantaa huomattavasti järjestelmien valmiuksia kohdata merkittäviä rajatylittäviä terveysuhkia. EU voisi siten vastata paremmin tuleviin epidemioihin sekä pitkän aikavälin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen ja terveyden eriarvoisuuteen.


  Ohjelmasta tuetaan myös sähköiseen terveydenhuoltoon liittyviä toimia ja eurooppalaisen ”terveysdata-avaruuden” perustamista. Lisäksi tuetaan laadukkaan terveydenhuollon saatavuuden parantamista, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuolto. Tukea myönnetään myös mielenterveystyöhön ja syöväntorjuntaan.


  Tiistain täysistuntokeskustelussa useat mepit korostivat uuden ohjelman keskeistä roolia terveyteen liittyvän epätasa-arvon torjunnassa niin eri EU-maiden kuin eri yhteiskuntaryhmien välillä. Mepit suhtautuivat myönteisesti EU:n tasolla perustettavaan välttämättömien lääkinnällisten tarvikkeiden ja -laitteiden varastoon, joka täydentää rescEU:n puitteissa tehtävää työtä, sekä terveyskriisin sattuessa käyttöön otettavaan lääkintä- ja tukihenkilöstön reserviin.


  Tallenne keskustelusta on katsottavissa parlamentin sivuilta.


  Seuraavaksi


  Kun myös neuvosto on virallisesti hyväksynyt asetuksen, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Asetus astuu voimaan seuraavana päivänä sen julkaisusta. Asetusta sovelletaan takautuvasti 1. tammikuuta 2021 alkaen.

  Taustaa


  Komissio esitteli toukokuussa 2020 vastauksena koronakriisiin uuden erillisen EU4Health ohjelman vuosiksi 2021–2027. EU4Health-ohjelman tarkoituksena on auttaa EU:ta valmistautumaan entistä paremmin merkittäviin rajatylittäviin terveysuhkiin ja tehdä terveydenhuoltojärjestelmistä aikaisempaa kestävämpiä. Parlamentti ja neuvosto pääsivät kompromissiratkaisuun ohjelmasta 14. joulukuuta 2020.