Euroopan tulevaisuuskonferenssi: kansalaiset ideoimaan vahvempaa Eurooppaa 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
Parlamentin puhemies Sassoli, Portugalin pääministeri Costa ja komission puheenjohtaja von der Leyen allekirjoittivat yhteisen julistuksen  

Parlamentin puhemies Sassoli, Portugalin pääministeri Costa ja komission puheenjohtaja von der Leyen allekirjoittivat keskiviikkona julistuksen Euroopan tulevaisuuskonferenssista.

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli, neuvoston puheenjohtajavaltion Portugalin pääministeri António Costa ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ovat tänään allekirjoittaneet yhteisen lausuman Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista. Se on lähtölaukaus keskusteluille, joissa ihmiset eri puolilta Eurooppaa voivat esittää ajatuksiaan ja siten osallistua tulevaisuuden muovaamiseen.


Puhemies Sassolin mukaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi merkitsee Euroopan unionille ja sen kansalaisille uutta alkua. ”Konferenssi on kansalaisille ja kansalaisyhteiskunnalle ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen ja siten varmistaa eurooppalaisen demokratian toimivuus. Kehotamme kaikkia osallistumaan huomispäivän Euroopan rakentamiseen ja jakamaan OMAN visionsa siitä.”


Pääministeri Costan mukaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin järjestäminen toimii kansalaisten suuntaan viestinä luottamuksesta ja toivosta. ”Se osoittaa luottamusta siihen, että selätämme pandemian ja kriisin. Ja toivoa siitä, että voimme yhdessä rakentaa oikeudenmukaisen, vihreän ja digitaalisen Euroopan.”


Puheenjohtaja von der Leyen totesi puolestaan seuraavaa: ”Tänään kehotamme kaikkia eurooppalaisia astumaan esiin. Kertomaan, millaisessa Euroopassa he haluavat elää, ja osallistumaan yhdessä sen suunnitteluun ja toteutukseen. Kansalaisilla on selkeät odotukset: he haluavat sananvaltaa asioissa, joilla on vaikutusta heidän elämäänsä. Vastauksemme kansalaisille on sekin selkeä: Lupaamme kuunnella ja sen jälkeen toimia.”


Konferenssin tarkoituksena on antaa kansalaisille suurempi rooli EU:n toimintapolitiikkojen ja tavoitteiden muotoilussa ja parantaa EU:n kykyä selviytyä kriiseistä, olipa sitten kyse taloudesta tai kansanterveydestä. Konferenssi toimii julkisena foorumina, jolla eurooppalaisten kanssa voidaan käydä avointa, osallistavaa ja jäsenneltyä keskustelua heille merkityksellisistä asioista, jotka vaikuttavat heidän jokapäiväiseen elämäänsä.


Yhteisessä lausumassa annetaan esimerkkejä teemoista, joita konferenssissa voidaan käsitellä. Näitä ovat esimerkiksi terveys, ilmastonmuutos, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, digitalisaatio, EU:n rooli maailmassa ja EU:ta sääntelevien demokraattisten prosessien voimistaminen. Nämä teemat ovat linjassa EU:n yleisten painopisteiden ja kansalaisten mielipidekyselyissä esiin nostamien kysymysten kanssa. Viimeinen sana käsiteltävistä aiheista on siihen osallistuvilla kansalaisilla.


Seuraavat vaiheet


Konferenssi kokoontuu edellä mainittujen kolmen toimielimen alaisuudessa. Toimielimiä edustavat niiden puheenjohtajat, jotka toimivat yhdessä konferenssin puheenjohtajistona. Kolmea toimielintä edustava johtokunta on tarkoitus perustaa piakkoin. Kansallisilla parlamenteilla on siinä tarkkailijan asema. Johtokunta valvoo konferenssin työtä ja valmistelee sen täysistunnot. Siihen sisältyy myös kansalaisten panos ja jatkotoimet.


Tausta


Yhteisessä lausumassa esitetään konferenssin toiminta-ala, rakenne, tavoitteet ja periaatteet. Siinä luodaan puitteet kansalaisten vetämille tapahtumille, joiden järjestämiseen osallistuvat kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien edustajat, kansalliset ja alueelliset parlamentit, alueiden komitea, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, työmarkkinaosapuolet ja tutkimuslaitokset.


Kansalaisten osallistuminen prosessiin on erittäin tärkeää, jotta mahdollisimman monen ääni tulee kuulluksi.


Keskusteluja käydään eri tavoin, ainakin verkossa ja mahdollisuuksien mukaan myös paikalla koronapandemian sallimissa rajoissa. Interaktiivisen ja monikielisen digitaalialustan avulla kansalaiset ja sidosryhmät voivat esittää ideoita verkossa sekä osallistua tapahtumiin ja järjestää niitä.


Alustan toiminnassa ja kaikissa konferenssin puitteissa järjestettävissä tapahtumissa noudatetaan osallistavuuden, avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita, yksityisyyden suojaa ja EU:n tietosuojasääntöjä. Euroopan tasolla järjestettävät kansalaispaneelit esitetään suorana lähetyksenä ja kaikki verkossa esitetyt kannanotot julkaistaan.


Konferenssia pyydetään esittämään päätelmänsä lähtökohdaksi Euroopan tulevaisuuden suunnittelulle.