EU:n tulolähteiden uudistus vie elpymissuunnitelmaa askeleen eteenpäin 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
18.3.2021 mennessä omia varoja koskevan päätöksen oli jo ratifioinut 13 EU:n 27 jäsenvaltiosta © European Union 2021 -EP  
  • Euroopan parlamentin äänestys vie eteenpäin EU:n tulolähteiden uudistusta, ja siten 750 miljardin euron elpymispaketin käyttöönottoa. 
  • EU-budjettia rahoitetaan jatkossa uusista tulolähteistä (mm. muovimaksu), mikä auttaa elpymisrahastosta aiheutuvan velan takaisinmaksussa. 
  • EU-maiden on ratifioitava mahdollisimman pian päätös EU:n omista varoista. 

Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät kolme lakia EU:n omien varojen järjestelmän täytäntöönpanosta. Tämä pohjustaa järjestelmän uudistusta ja EU:n uusien tulolähteiden käyttöönottoa.

Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät torstaina yhden täytäntöönpanevan ja kaksi operatiivista asetusta menetelmistä, joilla kerätään tai asetetaan saataville EU:n budjetin tulot eli omat varat. Näitä kolmea lakia sovelletaan rinnakkain keskeisen omia varoja koskevan päätöksen kanssa. Parlamentti hyväksyi päätöksen omista varoista syyskuussa ja neuvosto joulukuussa 2020. Päätös on parhaillaan ratifioitavana jäsenvaltioissa. Maaliskuun 18. päivään mennessä sen oli jo ratifioinut 13 EU:n 27 jäsenvaltiosta (lisätietoa ratifioinnista).


Nyt parlamentin hyväksymät asetukset koskevat EU:n tulojen laskemista ja yksinkertaistamista, kassavirran hallintaa sekä valvonta- ja tarkastusoikeuksia. Niiden avulla varmistetaan, että EU-budjetin uudistettu tulopuoli toimii jatkossakin sujuvasti.


Kun jäsenvaltiot ovat ratifioineet varsinaisen päätöksen omista varoista, tänään hyväksyttyä pakettia voidaan soveltaa takautuvasti vuoden 2021 alusta alkaen. Päätöksen nojalla otetaan käyttöön uusi muovimaksu. Se on ensimmäinen uusista tulolähteistä, jotka otetaan käyttöön vuoteen 2026 mennessä. Päätöksen myötä EU voi lainata 750 miljardia euroa Next Generation EU -elpymissuunnitelmaa varten.


Esittelijöiden kommentit


José Manuel Fernandes (EPP, Portugali) ”Euroopan parlamentti näyttää muille esimerkkiä jälleen kerran. Tämän paketin hyväksyminen takaa, että EU:n omien varojen järjestelmä auttaa toteuttamaan Next Generation EU -elpymissuunnitelman heti kun jäsenvaltiot ovat ratifioineet omia varoja koskevan päätöksen. Tämänpäiväinen äänestys on muistutus siitä, että meidän on toimittava nopeasti ja määrätietoisesti, jotta elpyminen voi alkaa.”


Valérie Hayer (RENEW, Ranska): ”Parlamentti toimii taas nopeasti, jotta elpymissuunnitelma toteutuu. Kehotamme kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan elpymissuunnitelman mahdollisimman nopeasti. Meillä ei ole varaa viivytellä. Joulukuussa tehdyn takaisinmaksusopimuksen mukaan komission on tehtävä ehdotus EU:n digiverosta tämän vuoden kesäkuussa riippumatta huolimatta siitä, mitä OECD:n tasolla tapahtuu.”


Äänestystulokset


Muovipakkausjätteen määrään perustuvia omia varoja koskeva asetus

540 puolesta, 109 vastaan ja 38 tyhjää


Omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet

560 puolesta, 48 vastaan ja 82 tyhjää


Arvonlisäverosta kertyvien omien varojen kantomenettely

552 puolesta, 69 vastaan ja 67 tyhjää


Taustaa


Osana EU:n pitkän aikavälin talousarviota 2021–2027 koskevia neuvotteluita Euroopan parlamentti vaati onnistuneesti sitoutumista omia varoja, eli EU:n uusia tulolähteitä, koskevaan etenemissuunnitelmaan. Omia varoja koskeva etenemissuunnitelma on kolmivaiheinen:


  • Ensimmäinen vaihe (2021): Kierrättämättömän muovin määrään perustuva maksu otetaan käyttöön tammikuussa 2021. Kesäkuuhun mennessä esitetään kolme uutta lainsäädäntöehdotusta: hiilitullimekanismi, digitaalivero ja päästökauppajärjestelmä.
  • Toinen vaihe (2022 ja 2023): Neuvosto käsittelee uusia tulolähteitä 1.7.2022 mennessä, jotta uudet tulolähteet voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2023 alkuun mennessä.
  • Kolmas vaihe (2024–2026): Komissio esittää kesäkuuhun 2024 mennessä ehdotuksen uusista omista varoista. Ne voisivat olla finanssitransaktiovero ja yrityssektoriin liittyvä rahoitusosuus tai uusi yhteinen yhteisöveropohja. Neuvosto käsittelee EU:n uusia tulolähteitä 1.7.2025 mennessä, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2026 alkuun mennessä.