Euroopan tulevaisuuskonferenssi: verkkosivusto julkaistaan 19.4. 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Konferenssin viesti EU-kansalaisille: Tulevaisuus on käsissäsi  
  • Digitaalisen alustan työstäminen jatkuu, sivusto julkaistaan 19.4.  
  • Avajaistapahtuma pidetään Eurooppa-päivänä 9.5.  

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin johtokunta kokoontui keskiviikkona ja jatkoi konferenssin valmistelua.

Johtokunta hyväksyi monikielisen digitaalisen alustan, jonka kautta kansalaiset eri puolilta EU:ta voivat osallistua konferenssiin. Johtokunta päätti lisäksi toimintatavoistaan ja vei eteenpäin Eurooppa-päivän avajaistapahtuman valmistelua.


Avoin, osallistava ja demokraattinen keskustelu


19.4. alkaen kansalaiset eri puolilta Eurooppaa voivat ilmaista monikielisellä digitaalisella alustalla mielipiteitään mistä tahansa aiheesta, jota he pitävät tärkeänä EU:n tulevaisuuden kannalta. Kansalaiset voivat tuoda esiin ideoitaan, kommentoida muiden ideoita, luoda tapahtumia ja osallistua niihin - nyt ensi kertaa EU-tasolla. Digitaalinen alusta on konferenssin keskipiste, joka kokoaa yhteen kaiken konferenssia varten luodun sisällön ja jossa sisältöä voidaan jakaa. Se sisältää myös tietoa eri paikoissa järjestettävistä tapahtumista, kansalaispaneeleista ja konferenssin täysistunnoista.


Erityinen palautemekanismi kokoaa keskustelujen pääkohdat ja analysoi niitä, jotta ne voidaan huomioida kansalaispaneeleissa ja täysistunnoissa. Lisäksi alustalta löytyy tietoa konferenssin ohjelmasta ja missiosta sekä tapahtumajärjestäjille tarkoitettua materiaalia, esimerkiksi tapahtumakatalogi, jolla he voivat tiedottaa tapahtumista paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU-tasolla. Tapahtumakartalta osallistujat löytävät helposti tapahtumia, joihin he voivat osallistua.


Kokouksen jälkeen johtokunnan yhteispuheenjohtajat kommentoivat sitä seuraavasti:


Euroopan parlamenttia edustava Guy Verhofstadt: ”Keskustelun tulee olla mahdollisimman aktiivista, ja Covid-aikana tämä tarkoittaa digitaalialustojen hyödyntämistä. Tarjoamme tällä alustalla kaikille työkaluja, joilla he voivat osallistua aktiivisesti keskusteluun. Varmistamme myös, että saadut ideat otetaan huomioon analyyseissä ja konferenssin loppupäätelmissä. Tulevaisuus on kansalaisten käsissä, ja myös tämä konferenssi kuuluu heille.”


Ana Paula Zacarias, EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Portugalin eurooppaministeri: ”Digitaalialusta tuo eurooppalaiset julkiseen tilaan. Alustalla he voivat ilmaista huolenaiheita, jakaa unelmiaan ja odotuksiaan sekä vaihtaa mielipiteitä edustajiensa kanssa. Unioni vahvistuu vain sen kansalaisten tuella. Tämä on tärkeä hetki, ja pian voimme keskustella erilaisista näkökannoistamme avoimesti, ilman tabuja.”


Dubravka Šuica, komission demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava varapuheenjohtaja:

”Kun digitaalialusta julkaistaan kymmenen päivän kuluttua, kansalaiset saavat ainutlaatuisen paikan keskusteluille ja väittelyille ympäri Euroopan. Ihmiset voivat jakaa ideoita, huolenaiheita, toiveita ja unelmia - kaikilla virallisilla EU-kielillä. Konferenssin valmistelut etenevät, ja odotan innolla sen lopputuloksia.”


Konferenssin virallinen hashtag on #SinunTulevaisuutesi, joka kutsuu EU-kansalaiset osallistumaan ja rakentamaan unionin tulevaisuutta. Tulevaisuus on käsissäsi.Avajaistapahtuma Eurooppa-päivänä


Johtokunta myös valmisteli konferenssin avajaistapahtumaa, joka pidetään Eurooppa-päivänä 9.5. (epidemiatilanteen salliessa). Samalla johtokunta päätti omista toimintatavoistaan ja aloitti keskustelun konferenssin täysistuntojen kokoonpanosta ja tehtävistä.Seuraavaksi


Johtokunta kokoontuu jälleen kahden viikon päästä, jolloin se vie loppuun toimintatapoja koskevan keskustelun ja ottaa kantaa muihin konferenssin järjestämistä koskeviin kysymyksiin.