Mepit keskustelivat tulevista EU-UK-suhteista ennen sopimusäänestystä 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
Mepit olivat tyytyväisiä sopimukseen ja korostivat Ison-Britannian vastuuta noudattaa sitä ©AdobeStock/Feodora  

Tiistain keskustelussa parlamentin poliittiset ryhmät antoivat tukensa sopimukselle, joka määrittää EU:n ja Ison-Britannian tulevat suhteet.

Useimmat mepit, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja neuvoston puheenjohtajamaa Portugalin edustaja kannattivat EU:n ja Ison-Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen hyväksymistä, vaikka he samalla pitävät Ison-Britannian EU-eroa harmillisena. Sopimusta pidetään parhaana tapana suojautua Brexitin pahimmilta seurauksilta ja turvata sisämarkkinoiden eheys.


Keskustelussa nousivat esiin myös Ison-Britannian yksipuoliset toimet, jotka olivat erosopimuksen ja sen Pohjois-Irlannin protokollan vastaisia. Useimpien puhujien mielestä sopimus antaa lisää juridisia työkaluja, joilla osapuolia voidaan estää poikkeamasta yksipuolisesti sitoumuksistaan.


Mepit korostivat, että arvioituaan yhteistyösopimusta tiiviisti neljä kuukautta parlamentti valvoo myös jatkossa, että Iso-Britannia täyttää kaikki velvoitteensa.


Myöhemmin tänään parlamentti äänestää sekä sopimuksen hyväksymisestä että erillisestä päätöslauselmasta, jossa se arvioi sopimusta ja ilmoittaa sitä koskevista odotuksistaan. Tulokset julkaistaan keskiviikkona 28.4. klo 10 Suomen aikaa.


Katso videotallenne keskustelusta täältä ja sen jälkeinen lehdistötilaisuus täältä.


Taustaa


EU:n ja Ison-Britannian neuvottelutiimit pääsivät 24.12.2020 sopuun kauppa- ja yhteistyösopimuksesta (TCA), joka luo raamit tulevalle yhteistyölle. Sopimusta alettiin soveltaa väliaikaisesti 1.1.2021 häiriöiden minimoimiseksi, mutta väliaikainen soveltaminen loppuu 30.4.2021. Parlamentin on hyväksyttävä sopimus, jotta se voi astua pysyvästi voimaan.