Mepit hyväksyivät Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelman 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Ohjelmalla on 95,5 miljardin euron kokonaisbudjetti, josta 5,4 miljardia on peräisin EU:n Next Generation -elpymissuunnitelmasta 
  • Painopiste on terveydessä, digitalisaatiossa ja innovatiivisten pk‑yritysten tuessa 
  • Ohjelmaa on sovellettu väliaikaisesti 1. tammikuuta 2021 alkaen 

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma 2021–2027 auttaa EU:n terveydenhuoltoa valmistautumaan tuleviin pandemioihin ja teollisuutta irtautumaan hiilestä, digitalisoitumaan ja innovoimaan.

Tutkimusohjelma turvaa lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksen maailmanlaajuisiin haasteisiin liittyvään tutkimukseen ja innovointiin. Näitä haasteita ovat muun muassa ilmastonmuutoksen torjunta, digitalisaatio ja covid-19-pandemia.


Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa on varattu ennätyssuuri määrä EU-varoja digitaalialan tutkimukseen ja digitalisaatioon. Puiteohjelmasta tuetaan myös innovatiivisia pk-yrityksiä ja Euroopan tutkimusinfrastruktuuria. Parlamentti sai turvattua siihen perustutkimukselle miljardin euron lisärahoituksen. Nämä varat kanavoidaan Euroopan tutkimusneuvoston kautta.


Komissio otti ohjelman käyttöön väliaikaisesti jo 1. tammikuuta 2021. Tiistaina mepit hyväksyivät lopullisesti neuvoston kanssa tehdyn sopimuksen Horisontti Eurooppa -asetuksesta, johon he lisäsivät poliittisen tarkennuksen, äänin 677 puolesta, 5 vastaan ja 17 tyhjää. Sopimus Horisontti Eurooppa -erityisohjelmasta hyväksyttiin äänin 661 puolesta, 5 vastaan ja 33 tyhjää.


Kommentti


”Horisontti Eurooppa valmistelee EU:ta tulevaisuutta varten: se tukee terveydenhuoltoa, auttaa teollisuutta vähähiilistymään ja tukee innovatiivisia yrityksiä. Lisäksi ohjelma tukee eurooppalaisia tutkijoita. Kun investoimme kunnianhimoisesti tutkimukseen ja innovointiin, voimme vastata tuleviin haasteisiin”, totesi Horisontti Eurooppa -asetuksen esittelijä Dan Nica (S&D, Romania).


”Onnistuimme saamaan kunnianhimoisen ja tasapainoisen talousarvion, joka tukee perustutkimusta sekä aihekohtaista tutkimusta. EU:lla on myös ensimmäistä kertaa erityinen budjetti Euroopan kulttuurialalle ja luoville aloille”, totesi Horisontti Eurooppa -erityisohjelman esittelijä Christian Ehler (EPP, Saksa). ”Ohjelmalla EU sitoutuu juridisesti puolustamaan akateemista vapautta kaikkialla Euroopassa”, sanoi Ehler.


Taustaa

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kokonaisbudjetti on 95,5 miljardia euroa. Määrästä 5,4 miljardia euroa on peräisin EU:n Next Generation -elpymissuunnitelmasta. Myös EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä on investoitu puiteohjelmaan neljä miljardia euroa.


Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa on kolme pilaria:


  • ”Huipputason tiede” -pilari tukee Euroopan tutkimusneuvoston kautta uraauurtavia tutkimushankkeita, jotka tutkijat itse valitsevat Sillä rahoitetaan apurahoja ja tutkijavaihtoa Marie Skłodowska-Curie -toimien kautta ja investoidaan tutkimusinfrastruktuuriin.

  • ”Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky” -pilari tukee tutkimusta, joka liittyy yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä teknologiaan ja teollisuuteen. Siinä myös valitaan painopisteet EU:n laajuisille tutkimusmissioille. Pilari tukee myös julkisten tahojen välisiä sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteisiä hankkeita ja yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) toimintaa. Tutkimuskeskus tarjoaa EU:n ja kansallisille päätöksentekijöille riippumatonta tieteellistä näyttöä ja teknistä tukea.

  • ”Innovatiivinen Eurooppa” -pilarin tarkoituksena on tehdä Euroopasta markkinoita luovien innovaatioiden edelläkävijä Euroopan innovaationeuvoston kautta. Se myös vahvistaa entisestään Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) asemaa, jotta EIT voisi edistää liitetoiminnan, tutkimuksen, korkea-asteen koulutuksen ja yrittäjyyden integroitumista.