Parlamentti hyväksyi virallisesti EU:n ja Ison-Britannian yhteistyösopimuksen 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Poliittiset ryhmät pitävät sopimusta tervetulleena 
  • Parlamentin kanta otettava huomioon käytännön soveltamisessa 
  • Sopimus astuu voimaan 1.5. saatuaan neuvoston hyväksynnän 
EU-UK-sopimuksen ratifiointi mahdollistaa kiintiöttömän ja tullittoman vapaakaupan ©DENIS CHARLET / AFP  

Mepit hyväksyivät keskiviikkona suurella enemmistöllä sopimuksen, joka määrittelee EU:n ja Ison-Britannian tulevan suhteen.

Sopimus hyväksyttiin äänin 660 puolesta, 5 vastaan ja 32 tyhjää. Siihen liittyvä päätöslauselma, jossa parlamentti arvioi sopimusta ja listaa odotuksiaan sen suhteen, hyväksyttiin äänin 578 puolesta, 51 vastaan ja 68 tyhjää.


EU:n ja Ison-Britannian neuvottelutiimit pääsivät 24.12.2020 sopuun kauppa- ja yhteistyösopimuksesta (TCA), joka luo raamit tulevalle yhteistyölle mm. kiintiöttömän ja tullittoman vapaakaupan, kalastuksen, energian, sisärajojen turvallisuuden ja reilun kilpailun alueilla. Sopimusta alettiin soveltaa väliaikaisesti 1.1.2021 häiriöiden minimoimiseksi, mutta soveltaminen loppuu 30.4.2021. Parlamentin on hyväksyttävä sopimus, jotta se voi astua pysyvästi voimaan.


Ero on ”historiallinen virhe”, sopimus tervetullut


Poliittisten ryhmien UK-koordinaatioryhmän ja puheenjohtajakokouksen päätöslauselmaluonnoksen mukaan kauppa- ja yhteistyösopimus on tervetullut EU-eron haittavaikutusten minimoimiseksi. Ison-Britannian EU-eroa pidetään kuitenkin historiallisena erehdyksenä, sillä ulkopuoliset maat eivät voi saada samoja etuja kuin EU:n jäsenvaltiot.


Mepit suhtautuvat positiivisesti kiintiöttömään ja tullittomaan sopimukseen, jonka reilua kilpailua koskevat kohdat voisivat toimia tulevien kauppasopimusten mallina. Parlamentti on samaa mieltä esimerkiksi kalakantoja, kuluttajia, lentoliikennettä ja tietosuojaa koskevista kohdista.


Toisaalta jäsenet ovat pettyneitä siihen, että Iso-Britannia ei halunnut laajentaa sopimusta ulko-, turvallisuus- tai kehityspolitiikkaan eikä osallistua Erasmus+ -opiskelijavaihto-ohjelmaan.


Rauha Irlannin saarella

Meppien mukaan rauhan säilyttäminen Irlannissa oli yksi parlamentin tärkeimmistä tavoitteista tuleville suhteille. Parlamentti tuomitsee Ison-Britannian äskeiset, yksipuoliset ja erosopimuksen vastaiset toimet. Se vaatii maan hallitusta toimimaan vilpittömästi ja panemaan täysimittaisesti toimeen allekirjoitetun sopimuksen, mukaan lukien Irlannin ja Pohjois-Irlannin protokollan, ja soveltamaan niiden kohtia käytännössä yhdessä Euroopan komission kanssa suunnitellun aikataulun mukaan.

Parlamentilla rooli valvonnassa


Mapit korostavat, että parlamentin on oltava täysivaltaisesti mukana valvomassa sopimuksen soveltamista. Tämä voi tarkoittaa sopimuksen mukaisissa, EU:n yksipuolisissa toimissa mukana olemista ja parlamentin näkemysten kuulemista.

Kommentit

”EU ja Iso-Britannia ovat luoneet pohjan tasavertaiselle suhteelle. Tärkeintä on, että tämä on alku eikä loppu. Pääsimme sopuun monesta tärkeästä asiasta, kuten kummankin pääsystä toisen markkinoille ja hyvän kauppasuhteen kehittämisestä. Työtä riittää vielä ulkopolitiikan ja opiskelijavaihtojen kohdalla. Parlamentin tulee olla tiiviisti mukana tässä työssä, jotta kansalaisten intressit huomioidaan. Kumppanuudella on tulevaisuus vain, jos molemmat osapuolet pitävät kiinni sitoumuksistaan”, totesi Andreas Schieder (S&D, Itävalta), esittelijä ulkoasioiden valiokunnassa.


”Sopimuksen ratifiointi ei ole osoitus sokeasta luottamuksesta Ison-Britannian hallitukseen tai sen tahtoon toteuttaa sopimusta vilpittömästi. Sen sijaan sopimus on vakuutus EU:lle siltä varalta, että yhteissopimuksesta poikettaisiin vielä lisää yksipuolisilla päätöksillä. Parlamentti seuraa edelleen tilannetta. Kutsutaan seuraavaksi kokoon parlamentaarinen kumppanuuskokous, niin siltojen rakentaminen kanaalin yli voi jatkua”, sanoi Christophe Hansen (EPP, Luxemburg), esittelijä kansainvälisen kaupan valiokunnassa.

Seuraavaksi

Parlamentin hyväksynnän jälkeen neuvosto viimeistelee sopimuksen käsittelyn huhtikuun aikana. Tämän jälkeen sopimus voi astua voimaan.