Euroopan parlamentti hyväksyi uuden Erasmus+ -ohjelman 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Rahoitus lähes kaksinkertaistuu edellisestä kaudesta 
  • Erasmus+ on nyt avoinna aikuisopiskelijoille 
  • Ohjelmasta tulee entistä osallistavampi, vihreämpi ja helppokäyttöisempi 
Uusi Erasmus+ tavoittaa ihmisiä taustasta riippumatta: osa varoista on korvamerkitty osallistavuuteen ©Auremar/AdobeStock  

Mepit hyväksyivät tiistaina Erasmus+ -ohjelman, jolla tuetaan opiskelijavaihtoa, koulutusta sekä nuorisotyötä ja urheilua vuosina 2021–2027.

 

Ohjelma on osoittautunut tärkeäksi osaksi eurooppalaisen identiteetin kehittämistä, ja vuosina 2021–2027 se saa lähes kaksi kertaa edelliskautta enemmän rahoitusta. Ohjelmalle on varattu eri lähteistä yli 28 miljardia euroa, kun edellisellä seitsenvuotiskaudella varoja oli 14,7 miljardia euroa.


Mepit onnistuivat turvaamaan vielä 2,2 miljardin euron lisämäärärahat neuvoston kanssa käytyjen neuvottelujen loppuvaiheessa.

Ennen hyväksymistä täysistuntokeskustelussa todettiin, että koronavirus on vaikuttanut nuorten elämään ja Erasmus+, jota kansalaiset pitävät menestyksekkäimpänä EU-ohjelmana, on tärkeä Euroopan tulevien sukupolvien kannalta. Voit katsoa videotallenteen keskustelusta täällä.

Entistä osallistavampi ohjelma

Uusi Erasmus+ tarjoaa enemmän välineitä osallistamiseen. Komission ja jäsenmaiden on laadittava toimintasuunnitelmia, joilla parannetaan muun muassa vammaisten, köyhien, syrjäseutujen asukkaiden ja maahanmuuttajataustaisten koulutukseen pääsyä ja liikkuvuutta.


He voivat saada myös avustuksia tai varoja ennakkoon, jollei heillä ole varaa kattaa ohjelmaan osallistumisen alkukustannuksia (kuten ostaa junalippua tai varata majoitusta). Hakemuksia ei voida hylätä korkeampien kustannusten perusteella, jos nämä kustannukset liittyvät toimiin, joilla taataan osallistavuus.Liikkuvuutta aikuisopiskelijoille

Edellisestä Erasmus+-ohjelmasta poiketen uudesta ohjelmasta saa tukea myös aikuiskoulutukseen toisessa EU-maassa enintään kuuden kuukauden ajaksi. Kaikenikäiset ja -taustaiset opiskelijat voivat hankkia uusia taitoja ammattia tai elämää varten, jotta sopeutuminen digitaalimurrokseen, vihreään siirtymään sekä pandemian jälkeiseen elämään on helpompaa.”Vihreämpi” Erasmus+-ohjelma paremmin saatavilla

Uusi Erasmus+-ohjelma on hakijoiden näkökulmasta yksinkertaisempi ja helppokäyttöisempi. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisempiä, ja paperityötä on aiempaa vähemmän. Siinä on erityinen rahoitusjärjestelmä pienempien organisaatioiden ”pienimuotoisille kumppanuuksille”, joka koskee muun muassa nuorisojärjestöjä ja urheilukerhoja.


Tarkoituksena on myös mitata, miten ohjelma edistää EU:n ilmastomenotavoitteiden saavuttamista. Osallistujia kannustetaan esimerkiksi käyttämään ympäristöystävällisiä liikennemuotoja, jotta ohjelman hiilijalanjälki pienenisi.Koulutuksen innovaatioita

DiscoverEU-aloite on nyt osa Erasmus+-ohjelmaa. Nuoret voivat hakea korttia, jolla voi matkustaa ilmaiseksi ympäri Eurooppaa. Näin he voivat esimerkiksi osallistua intensiiviselle kielikurssille tai museotyöpajaan ja tutustua Euroopan kulttuuri- ja kielikirjoon.

Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen ansiosta opiskelijat voivat koota tutkinnon useissa eri EU-maissa suoritetuista opinnoista. Kolmas aloite on ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt. EU luo aloitteen kautta paikallisia osaamisekosysteemejä, joilla on kansainväliset yhteydet.

Kommentit

”Erasmus+ on yksi niistä EU-ohjelmista, joka saa huomattavasti enemmän rahoitusta. Ohjelmaa on muutettu ja parannettu laajasti, jotta se voi edelleen vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta Euroopassa ja tarjota eurooppalaisille paremmat työllistymismahdollisuudet”, sanoi esittelijä Milan Zver (EPP, Slovenia). ”Parlamentti seuraa tarkasti Erasmus+-ohjelman täytäntöönpanoa varmistaakseen, että siitä tulee osallistavampi ja että se tarjoaa tilaisuuksia mahdollisimman monille”, lisäsi hän.Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Sabine Verheyen (EPP, Saksa) totesi: ”Erasmus+ on eurooppalainen menestystarina, joka voi nyt jatkua työmme ansiosta. Ohjelma tuo yhteen ihmisiä eri taustoista ja auttaa luomaan todella eurooppalaista yhteisöä. Pandemia on tuonut mukanaan valtavia haasteita nuorille ja kaikille niille, jotka haluavat oppia, opiskella ja tavata uusia ihmisiä. Erilaiset taustat voi vaikeuttaa tilannetta entisestään. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan, että EU tavoittaa ihmiset ja antaa heille välineet kasvamiseen, tavoitteellisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Ketään ei saa jättää jälkeen. Tähän me pyrimme uudella Erasmus+-ohjelmalla.”Seuraavaksi

Jotta ohjelmakaudelta toiselle siirtyminen tapahtuu sujuvasti, uusi Erasmus+-ohjelma tulee asetuksen mukaan voimaan takautuvasti 1. tammikuuta 2021 alkaen. Komissio on jo aloittanut hakuprosesseja ja rahoitushakemuspyyntöjä useissa jäsenmaissa.