Oikeusvaltioperiaate: parlamentti valmistautuu viemään komission oikeuteen 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • EU-varojen väärinkäytön riski jäsenmaissa kasvaa  
  • Mepit vaativat komissiolta nopeita toimia ehdollisuussäädöksen nojalla  
  • Parlamentti alkaa heti valmistella mahdollisia oikeustoimia  

Parlamentin mukaan puhemies Sassolin tulee vaatia komissiolta oikeusvaltioehdollisuussäädöksen mukaisia toimia kahden viikon sisällä.

EU-parlamentin torstaina hyväksymässä (506–150, 28 tyhjää) päätöslauselmassa todetaan, että uusi EU-budjettia suojeleva ehdollisuusmekanismi on ollut voimassa 1.1.2021 lähtien, ja että se pätee myös elpymisvaroihin. Komissio ei kuitenkaan ole ryhtynyt uusien sääntöjen mukaisiin toimiin eikä noudattanut parlamentin antamaa määräaikaa (1.6.) esitellä säännöt säädöksen soveltamiseksi. Parlamentin mukaan toimimattomuus on riittävä syy ryhtyä oikeustoimiin komissiota vastaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 265 artiklan mukaisesti.

EU-varojen väärinkäytön riski jäsenmaissa kasvaa, ja oikeusvaltioiden tila EU:ssa heikkenee, toteavat edustajat. Parlamentti ohjeistaa puhemiestään David Sassolia vaatimaan komissiolta kahden viikon sisällä toimia, joita uusi säädös edellyttää. Varmuuden vuoksi parlamentti valmistelee mahdollisia oikeustoimia SEUT-sopimuksen 265 artiklan mukaisesti.

Mepit vaativat komissiolta nopeita toimia, sillä tietyt jäsenmaat ovat vakavasti poikenneet oikeusvaltioperiaatteista, mikä vaarantaa EU-varojen oikeudenmukaisen, laillisen ja puolueettoman käytön. Komission tulee käyttää kaikki mahdollisia välineitä, myös SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaisia toimia ja 19 artiklan mukaista rikkomusmenettelyä, puuttuakseen jatkuviin demokratian ja perusoikeuksien rikkomuksiin EU:ssa. Niihin kuuluu mm. lehdistönvapauden loukkauksia, toimittajiin kohdistuvia hyökkäyksiä sekä yhdistys- ja kokoontumisvapauksien loukkauksia.

Kommentti

Täysistuntokeskustelussa Petri Sarvamaa (EPP, Suomi), joka oli myös parlamentin aiemman oikeusvaltiopäätöslauselman esittelijä, sanoi: "Vaadimme komissiota toimimaan ripeästi oikeusvaltiolain soveltamisessa, joka on ollut voimassa jo puoli vuotta. Eurooppalaiset veronmaksajat ansaitsevat, että EU-varoja ei käytetä korruptioon, oikeusvaltiorikkomuksiin tai yksittäisten jäsenmaiden valtapuolueiden aseman pönkittämiseen. Parlamentti voi viime kädessä viedä komission EU-tuomioistuimeen, mikäli se jatkaa hidasteluaan. Tämä on kuitenkin vihoviimeinen vaihtoehto. Haluamme, että ensimmäiset oikeusvaltiolain soveltamistapaukset valmistellaan luodinkestäviksi, jotta ne kestävät kaikki haastot jäsenmaiden suunnalta."

Taustaa

Oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuussäännös, jolla on tarkoitus suojella EU-varoja mahdolliselta väärinkäytöltä jäsenmaissa, astui voimaan 1.1.2021. Sen käytännön soveltamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty ehdotusta. Neuvosto pyysi komissiota viivyttämään lainsäädännön soveltamista, jotta jäsenmaat voisivat haastaa sen EU-tuomioistuimessa (Puola ja Unkari tekivät niin 11.3.2021) ja komissio laatia tarkemmat soveltamissäännöt.

Maaliskuun 2021 päätöslauselmassa Euroopan parlamentti asetti kesäkuun 1. päivän määräajaksi sääntöjen esittelemiselle ja pyysi komissiota kuulemaan parlamentin mielipidettä ennen sääntöjen hyväksymistä. Valiokunnan kokouksessa 26.5. komissio kertoi, että se kysyy parlamentin mielipidettä sääntöluonnoksesta kesäkuun alkupuolella.