Euroopan tulevaisuuskonferenssi: ensimmäinen täysistunto 19.6.  

Lehdistötiedote 
 
 
: Euroopan tulevaisuuskonferenssin järjestäytymistäysistunto pidettiin lauantaina 19.6. Strasbourgissa © EP  

Euroopan tulevaisuuskonferenssin järjestäytymistäysistunto pidettiin lauantaina 19. kesäkuuta Strasbourgissa.

Päivän täysistunto oli tärkeä hetki konferenssissa, jonka on tarkoitus olla avoin ja osallistava keskustelu Euroopan tulevaisuudesta.


Konferenssin johtokunnan yhteispuheenjohtajat avasivat tapahtuman, minkä jälkeen edustajat – myös kansalaiset – keskustelivat konferenssin tarkoituksesta ja odotuksistaan tulevaisuuskonferenssille, johon kuuluvat mm. eurooppalaiset ja kansalliset kansalaispaneelit ja tapahtumat sekä monikielinen digitaalinen alusta. Yhteispuheenjohtajat pitivät positiivisena myös ensimmäistä eurooppalaista kansalaistapahtumaa, joka järjestettiin Portugalissa torstaina 17. kesäkuuta.


Toisessa osassa keskityttiin käytännön asioihin, kuten konferenssin täysistuntojen aikatauluun, eurooppalaisiin kansalaispaneeleihin ja kansalaistapahtumaan.

Täysistunnon videokooste ja koko tapahtuma ovat katsottavissa parlamentin multimediakeskuksessa.

Seuraavaksi

Eurooppalaiset kansalaispaneelit kokoontuvat syys- ja lokakuussa 2021, jolloin ne valmistelevat osallistumistaan tuleviin täysistuntokeskusteluihin. Kansalaisten ideoita ja ehdotuksia kerätään konferenssin alustalta, ja paneelit esittävät ideoiden perusteella jatkotoimia unionille. Konferenssissa on määrä huomioida erityisesti nuoret, joten myös Euroopan parlamentin järjestämän Euroopan nuorisotapahtuman (8.–9.10.) valmistelut etenevät. Seuraava täysistunto taas on tarkoitus pitää 22.–23. lokakuuta.

Taustaa

Euroopan tulevaisuuskonferenssin täysistunto koostuu Euroopan parlamentin jäsenistä (108 edustajaa), EU-maiden hallitusten edustajista (54 edustajaa, eli kaksi jäsentä kustakin EU-maasta), kolmesta Euroopan komission jäsenestä sekä kansallisten parlamenttien edustajista (108 edustajaa) ja kansalaisista. 108 kansalaisten edustajaa osallistuu täysistuntokeskusteluihin puolustamaan kansalaispaneeleissa ja verkkosivustolla kansalaisten esille nostamia aiheita: heistä 80 edustaa eurooppalaisia kansalaispaneeleita (vähintään kolmannes heistä on oltava alle 25-vuotiaita), ja 27 kansallisia kansalaispaneeleita tai -tilaisuuksia (yksi kustakin EU-maasta). Lisäksi täysistuntoon osallistuu Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja.


Täysistuntoon osallistuu myös 18 edustajaa sekä alueiden komiteasta että Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta. Sekä työmarkkinaosapuolia että kansalaisyhteiskuntaa edustaa molempia 8 osallistujaa. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja kutsutaan täysistuntoon EU:n kansainvälisestä roolista keskusteltaessa. Tapaamiseen voidaan kutsua myös keskeisten sidosryhmien edustajia. Konferenssin täysistunnon kokoonpanossa huomioidaan sukupuolten tasa-arvoinen edustus.


Kansalaiset eri puolilta Eurooppaa voivat jo nyt osallistua konferenssiin sen digitaalisella alustalla, joka on saavilla kaikilla EU:n 24:llä virallisella kielellä.