30 miljardia euroa EU-alueita yhdistäviin infrastruktuurihankkeisiin 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Lisärahoitusta rajat ylittäville liikenne-, energia- ja digitaalihankkeille vuodesta 2021 alkaen 
  • 60 prosenttia varoista ilmastotavoitteiden saavuttamiseen 
  • Suurten liikennehankkeiden lupabyrokratia vähenee 
Verkkojen Eurooppa -välineestä rahoitetaan rajat ylittäviä liikenne-, digitaali- ja energiahankkeita. ©AdobeStock_den-belitsky  

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona uudistetun Verkkojen Eurooppa -välineen, joka lisää rahoitusta liikenne-, digitaali- ja energia-alan hankkeille vuosina 2021–2027.

Parlamentti ja neuvosto neuvottelivat maaliskuussa kompromissin Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) kaudesta 2021–2027, jonka budjetti on yhteensä 30 miljardia euroa. Varoilla rahoitetaan liikenne-, energia- ja digitaalialan hankkeita, jotka tuottavat eurooppalaista lisäarvoa. Rahoituksella varmistetaan tiettyjen välttämättömien Euroopan laajuisten hankkeiden valmistuminen ajallaan vuoteen 2030 mennessä. Niihin kuuluvat mm. Rail Baltica, vaihtoehtoisten polttoaineiden latausinfrastruktuuri, 5G-verkon rakentaminen ja tärkeät liikenneväylät.


Meppien vaatimuksesta 60 prosenttia rahoituksesta ohjataan hankkeisiin, jotka tukevat EU:n ilmastotavoitteita. Energiaosion varoista ohjataan 15 prosenttia uusiutuvan energian alan rajat ylittäviin hankkeisiin.


Uuden sukupolven hankkeet

Verkkojen Eurooppa -välineessä on kolme osiota. Noin 23 miljardia euroa suunnataan liikennehankkeille, viisi miljardia euroa energiahankkeille ja kaksi miljardia euroa digitaalialan hankkeille. Rajat ylittäville liikennehankkeille myönnetään koheesiorahastoista noin kymmenen miljardia euroa, jolla jäsenmaat voivat toteuttaa tiettyjä puuttuvia liikenneyhteyksiä. Kaikkiaan 1,4 miljardilla eurolla on tarkoitus nopeuttaa puuttuvien rajat ylittävien ratayhteyksen valmistumista. Komissio valitsee hankkeet niiden kilpailukyvyn mukaan.


Digitaalialalla tuetaan yleisen edun mukaisten hankkeiden kehittämistä. Näitä ovat esimerkiksi turvalliset suuren kapasiteetin digitaaliset verkot ja 5G‑järjestelmät sekä liikenne- ja energiaverkkojen digitalisaatio.

Ohjelman tarkoituksena on myös lisätä energiaverkkojen yhteentoimivuutta ja varmistaa, että hankkeet rahoitetaan EU:n ja kansallisten ilmasto- ja energiasuunnitelmien mukaan.

Liikennehankkeiden nopeuttaminen

Parlamentti hyväksyi myös uudet Euroopan laajuisia liikenneverkkoja (TEN-T) koskevat säännöt, joista myös oli sovittu neuvoston kanssa jo aiemmin. Säännöillä yksinkertaistetaan TEN‑T‑hankkeiden lupamenettelyjä. Jäsenmaiden on nimettävä kunkin hankkeen toteuttajan yhteyshenkilö ja varmistettava, että hankeluvan saantiin ei mene yli neljää vuotta.

Esittelijöiden kommentit


Liikenne- ja matkailuvaliokunnan esittelijä Marian-Jean Marinescu (EPP, Romania) totesi: ”Verkkojen Eurooppa nykyaikaistaa liikenneyhteyksiä kaikkialla EU:ssa. Se auttaa liikennealaa vähähiilistymään ja lisäämään junaliikenteen merkitystä myös käytännössä todellisuutta. Kun puuttuvia yhteyksiä lisätään, myös tavaroiden ja ihmisten liikkuvuus helpottuu.”


Hänen kollegansa, liikenne- ja matkailuvaliokunnan toinen esittelijä Dominique Riquet (Renew, Ranska) lisäsi: ”Vihreän kehityksen ohjelmaa ei voi toteuttaa, ellemme kehitä infrastruktuuria tulevien digi- ja ympäristömurrosten mukaisiksi. Seuraavan sukupolven Verkkojen Eurooppa saapuu juuri oikealla hetkellä auttamaan siirtymässä.”


Teollisuus, tutkimus- ja energiavaliokunnan esittelijä Henna Virkkunen (EPP, Suomi) sanoi: ”Verkkojen Euroopasta rahoitetaan olennaisia rajat ylittäviä yhteyksiä ja uusiutuvan energian projekteja jäsenmaiden välillä. Sen avulla Eurooppa voi ottaa ison askeleen kohti digitaalista ja hiilineutraalia tulevaisuutta. Tämä on elintärkeää myös tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta.”


Seuraavaksi

Parannettu Verkkojen Eurooppa -väline tulee voimaan heti kun uudet säännöt on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Niitä sovelletaan takautuvasti 1. tammikuuta 2021 alkaen. Jäsenmailla on kaksi vuotta valmistautumisaikaa, ennen kuin TEN-T-hankkeiden sujuvoittamissäännöt astuvat voimaan.