EU-sääntöjä tarvitaan toimittajien, järjestöjen suojaamiseksi häirintäkanteilta 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Strategiset häirintäkanteet (SLAPP-kanteet) heikentävät EU:n arvoja ja oikeusjärjestelmää 
  • SLAPP-kanteet tulee voida hylätä nopeammin; tekijöitä tulee rangaista ja uhreja tukea 
  • SLAPP-kanteiden valtiollinen rahoitus huolestuttavaa 
Daphne Caruana Galiziaa vastaan oli nostettu 47 oikeusjuttua, jotka siirtyivät hänen kuolemansa jälkeen perheen vastuulle. ©AFP  

Parlamentti pyytää uusia EU-sääntöjä rajoittamaan aiheettomia oikeusjuttuja, joiden tavoitteena on kriitikoiden vaientaminen ja pelottelu.

 EU-parlamentin hyväksymässä (444-48, 75 tyhjää) mietinnössä ehdotetaan lakeja ja muita muutoksia, joilla torjuttaisiin strategisia häirintätarkoituksessa nostettuja kanteita (SLAPP-kanteita) ja niiden uhkaa kansalaisyhteiskunnalle. Tällaisilla oikeusjutuilla ei ole juridista pohjaa, vaan sisältö perustuu liioiteltuihin väitteisiin. Ne pyrkivät pelottelemaan, mustamaalaamaan ja häiritsemään kohteitaan, ja lopullinen tavoite voi olla kohteen kiristäminen tai vaientaminen.

Mepit ovat huolissaan kanteiden vaikutuksista EU:n arvoihin, sisämarkkinoihin ja oikeusjärjestelmään. Mietinnössä he toteavat, että kanteiden tekijöillä on suhteettomasti valtaa ja resursseja verrattuna niiden kohteisiin, mikä heikentää oikeutta puolueettomaan oikeudenkäyntiin. Erityisen huolestuttavaa on SLAPP-kanteiden rahoittaminenvaltioiden budjeteista, ja niiden käyttäminen riippumattoman median ja kansalaisyhteiskunnan hiljentämiseen yhdessä muiden keinojen kanssa.

Suojaa uhreille, rangaistuksia väärinkäyttäjille

Parlamentin mukaan on valitettavaa, että millään maalla ei ole kohdennettua SLAPP-lainsäädäntöä. Siksi se pyytää komissiota ehdottamaan erilaisia toimia, esimerkiksi:


  • EU-direktiivi, jolla säädettäisiin uhrien suojelun minimitasosta ja estettäisiin samalla SLAPP-kanteita torjuvien sääntöjen väärinkäyttö

  • kunnianhimoinen juridinen kehys (tuleva medianvapauslaki)

  • loppu ns. kunnianloukkausmatkailulle ja oikeuspaikkashoppailulle, joissa kantajat valikoivat itselleen suotuisimpia lainkäyttöalueita; tähän voitaisiin puuttua yhtenäisillä ja ennustettavilla kunnianloukkaussäännöillä sekä päättämällä, että päätökset tekee syytetyn kotipaikassa toimivaltainen tuomioistuin

  • sääntöjä, joilla tuomioistuimet voisivat hylätä nopeammin aiheettomat ja häiritsevät oikeusjutut objektiivisin perustein, ja rangaistuksia kantajille, jos he eivät voi todistaa kanteen oikeuspohjaa

  • suojaa SLAPP-yhdistelmiltä, joissa käytetään siviili- ja rikosoikeudellisia kanteita, ja sääntöjä estämään kunnianloukkauksen tai herjauksen käyttö näissä kanteissa

  • EU-rahasto, jolla tuetaan SLAPP-uhreja ja näiden perheitä sekä tuomareiden ja asianajajien lisäkoulutusta.

Kommentit

Toinen esittelijä Tiemo Wölken (S&D, Saksa) sanoi: ”Emme voi katsoa vierestä, kun oikeusvaltiota uhataan yhä enemmän, ja sananvapautta, tiedonsaantioikeutta sekä yhdistymisvapautta heikennetään. Meillä on velvollisuus suojella toimittajia ja kansalaisjärjestöjä, jotka tuottavatyleisölle tärkeää tietoa. Tuomioistuimet eivät saa olla rikkaiden ja voimakkaiden tai yritysten ja poliitikkojen leikkikenttiä, eikä niitä saa tukkia tai väärinkäyttää oikeusjutuilla henkilökohtaisen hyödyn vuoksi.”

Toinen esittelijä Roberta Metsola (EPP, Malta) sanoi: ”Tämä mietintö osoittaa, miten voisimme suojella toimittajia ja muita totuuden puolustajia, taatasananvapaus ja ylläpitää tiedonsaantioikeuttamme. Mietintömme, jonka takana on useita puolueita ja valiokuntia, on vedenjakaja taistelussa häirintäkanteita vastaan. Ilmaisemme tänään selvästi, että oikeusjärjestelmässämme ei ole sijaa väärinkäytöksille.”

Seuraavaksi

Euroopan komissio aloitti 4.10. julkisen kuulemisen valmistellakseen lakiehdotuksia, jotka suojaisivat toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia SLAPP-kanteilta. Komissiolta odotetaan vuonna 2022 medianvapauslakia, joka suojaisi median moniäänisyyttä ja itsenäisyyttä.