EU-parlamentti toivoo uusia sääntöjä työperäisen maahanmuuton helpottamiseksi 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Luotava kykyreservi, jossa kolmansien maiden kansalaiset kohtaisivat mahdollisia työnantajia 
  • Ohjelma muille kuin korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, kohdennettuja toimia yrittäjille 
  • Helpotuksia EU:n sisäiseen liikkuvuuteen oleskeluluvan saaneille 
Mepit toivovat kunnianhimoista järjestelmää helpottamaan työperäistä maahanmuuttoa. © Robert Kneschke / AdobeStock  

Parlamentti pyytää komissiolta työperäistä maahanmuuttoa lisääviä ehdotuksia, sillä Euroopan väestö ikääntyy, ja jäsenmaat kärsivät työvoimapulasta.

Mepit hyväksyivät torstaina valiokunta-aloitteisen lainsäädäntömietinnön (497-160, 38 tyhjää), jossa he tukevat mm. EU:n kykyreservin perustamista helpottamaan EU:n ulkopuolisten hakijoiden ja eurooppalaisten työnantajien kohtaamisia. Reservin tarkoitus on helpottaa työvoimapulaa jäsenmaissa, ja se perustuisi EURES-portaaliin.

Parlamentti toivoo kunnianhimoista maahanpääsyjärjestelmää EU:n ulkopuolisten maiden ammattitaitoisille, mutta ei välttämättä korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, ja osaamisen sekä todistusten parempaa tunnustamista. Yrittäjien laillista muuttoa EU:hun voitaisiin helpottaa EU:n laajuisella lupajärjestelmällä niille, jotka haluavat perustaa yrityksen, sekä liikkuville työntekijöille, mm. taiteilijoille ja kulttuurintekijöille. Mepit haluavat, että komissio luo viisivuotisen monikertaviisumin, jolla voi oleskella EU-maissa enintään 90 päivää vuodessa.

Uudistuksia EU:n maahanmuuttolakeihin

Mepit toivovat, että liikkuvuussääntöjä oleskeluluvan saaneille kolmansien maiden kansalaisille muutetaan niin, että nämä voivat muuttaa toiseen jäsenmaahan luvan saamispäivästä lähtien, samoilla ehdoilla kuin EU-kansalaiset. Pitkäaikaisen EU-oleskeluluvan saamiseen vaadittava maassaoloaika tulee lyhentää viidestä vuodesta kolmeen.

Hyväksytty mietintö haluaa myös helpottaa viisumi- ja muita hakemuksia nykyisessä yksittäisten lupien lainsäädännössä. Jatkossa hakemuksia voisi tehdä sekä jäsenmaasta (jos hakijalla on voimassa oleva oleskelulupa) että EU:n ulkopuolisista maista käsin.

Lisäksi mepit toivovat, että kausityöntekijöitä koskevia sääntöjä muutetaan niin, että he voivat olla työttöminä työnhakijoina enintään kolme kuukautta, ennen kuin heidän työlupansa perutaan.

Kommentti

Esittelijä Abir Al-Sahlani (Renew, Ruotsi) sanoi: ”Eurooppa kohtaa nyt taloudellisia ja ikärakenteellisia haasteita. Siksi on selvää, että tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa selvitäksemme haasteista ja varmistaaksemme, että Eurooppa on vahva ja kilpailukykyinen. Meidän on tehtävä Euroopasta houkuttelevampi työperäisille maahanmuuttajille ja siivottava järjestelmää, jotta sääntöjä varmasti noudatetaan.”

Seuraavaksi

Parlamentin lainsäädäntöaloitteita koskevien sääntöjen mukaan komissiolla on tammikuun 2022 loppuun asti aikaa reagoida parlamentin aloitteeseen laillisen maahanmuuton helpottamisesta lainsäädäntöesityksellä.