Digipalvelusäädös: sääntöjä alustoille, turvallisempi netti käyttäjille 

Lehdistötiedote 
 
 
 • Parlamentti hyväksyi neuvottelujen aloittamisen jäsenmaiden kanssa 
 • Toimia laittomien tuotteiden, palvelujen ja verkkosisällön torjuntaan ja selkeät säännöt sisällön poistamiseen 
 • Lisää vaihtoehtoja mainonnalle ilman käyttäjän seuraamista, kielto mainosten kohdistamiselle alaikäisiin 
 • Käyttäjille oikeus hakea vahingonkorvausta 
 • Pakolliset riskiarvioinnit ja avoimempaa tietoa algoritmeista haitallisen sisällön ja disinformaation torjumiseksi 
DSA pyrkii vastaamaan arkemme haasteisiin esimerkiksi sosiaalisen median osalta. ©AdobeStock/Mirko Vitali  

Mepit hyväksyivät neuvottelukannan, jolla pyritään torjumaan laitonta sisältöä, lisäämään alustojen vastuuta algoritmeistaan ja parantamaan moderointia.

Parlamentti hyväksyi tänään tekstin äänin 530 puolesta, 78 vastaan ja 80 tyhjää. Se toimii parlamentin neuvottelukantana, kun asiasta keskustellaan EU:n neuvoston kanssa Ranskan puheenjohtajakaudella.

Parlamentin neuvottelutiimiä johtava Christel Schaldemose (S&D, Tanska) sanoi äänestyksen jälkeen: "Tämä äänestys osoittaa, että mepit ja EU-kansalaiset haluavat kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia digitaalisäädöksiä. Verkkokauppadirektiivistä on aikaa 20 vuotta, ja siinä ajassa paljon on muuttunut. Verkkoalustoista on tullut yhä tärkeämpiä arjessamme, ja ne ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia mutta myös riskejä. On velvollisuutemme varmistaa, että kaikki, mikä on laitonta reaalimaailmassa, on laitonta myös verkossa. Meidän on luotava digitaalisääntöjä, jotka hyödyttävät kuluttajia ja kansalaisia. Nyt neuvottelut jäsenmaiden edustajien kanssa voivat alkaa, ja uskon, että saamme vietyä näitä asioita eteenpäin."

Laittoman sisällön poistaminen ja disinformaation pysäyttäminen

Ehdotetussa digipalvelusäädöksessä määritellään selkeät vastuut ja velvollisuudet välityspalvelujen tarjoajille ja erityisesti verkkoalustoille, kuten sosiaaliselle medialle ja markkinapaikoille.

Digipalvelusäädös luo ilmoitus- ja toimintamekanismin ja suojatoimia laittomien tuotteiden, palvelujen tai verkkosisällön poistamista varten. Hosting-palvelujen tarjoajien tulee toimia tällaisen ilmoituksen saatuaan ”ilman aiheetonta viivytystä huomioiden lmoitetun laittoman sisällön tyyppi ja toimien toteuttamisen kiireellisyys”. Mepit sisällyttivät myös vahvempia suojatoimia, joilla varmistetaan, että ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja ilman syrjintää, perusoikeuksia ja sananvapautta kunnioittaen.

Verkkomarkkinapaikkojen on varmistettava, että kuluttajat voivat ostaa turvallisia tuotteita verkossa. Siksi mepit vahvistivat velvoitetta selvittää kauppiaiden tietoja (tunne yritysasiakkaasi -periaate).

Lisävelvoitteita erittäin suurille verkkoalustoille

Erittäin suuriin verkkoalustoihin sovelletaan erityisvelvoitteita, sillä niillä on erityinen riski levittää sekä laitonta että haitallista sisältöä. Digipalvelusäädös auttaisi torjumaan haitallista sisältöä (joka ei välttämättä ole laitonta) ja estämään disinformaation leviämistä lisäämällä sääntöjä riskiarvioinneista, riskinhallintatoimenpiteistä, riippumattomista tarkastuksista ja ns. suosittelujärjestelmien avoimuudesta. Suosittelujärjestelmällä tarkoitetaan sitä, että algoritmit määrittävät, mitä käyttäjät näkevät.

Muita keskeisiä seikkoja

Parlamentti hyväksyi komission alkuperäiseen ehdotukseen seuraavat muutokset:

 • Mikro- ja pienyritykset vapautetaan tietyistä digipalvelusäädöksen velvoitteista

 • mainosten kohdistaminen: mainonnasta kieltäytyminen ei saisi olla yhtään vaikeampaa tai viedä enemmän käyttäjän aikaa kuin sen hyväksyminen. Jos käyttäjä kieltäytyy, hänen tulee saada muita vaihtoehtoja käyttää verkkoalustaa, esimerkiksi vaihtoehtoja, joiden perustana on mainonta ilman käyttäjän seuraamista.

 • mainosten kohdistaminen alaikäisiin näiden datan perusteella kielletään, samoin kuin käyttäjiin kohdistaminen tiettyjen arkaluontoisten dataluokkien perusteella

 • korvaaminen: digipalvelujen vastaanottajien ja heitä edustavien järjestöjen on voitava hakea korvauksia vahingoista, joita aiheuttavat alustat, jotka eivät noudata due diligence- eli huolellisuusvelvoitteitaan

 • verkkoalustoilta kielletään harhaanjohtavat tai manipuloivat tekniikat, jotka pyrkivät ohjaamaan käyttäjiä (ns. pimeät tekniikat)

 • enemmän valinnanvaraa algoritmipohjaiseen luokitteluun: erittäin suurten verkkoalustojen tulee tarjota ainakin yksi suosittelujärjestelmä, joka ei perustu profilointiin.

Lisätietoja löytyy tästä lehdistötiedotteesta.

Täysistunnossa parlamentti hyväksyi myös uusia kohtia: palveluntarjoajien on käyttöehdoissaan otettava huomioon ilmaisunvapaus ja medioiden moniäänisyys, ja digitaalipalveluista maksamisen ja niiden käytön tulee olla mahdollista nimettömästi. Äänestyslista on täällä ja kaikki täysistuntoon viedyt tarkennukset täällä.