Ilmastopaketti: Parlamentti haluaa nostaa maankäyttö- ja metsäsektorin hiilinieluja 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Uusi mekanismi jäsenmaille, jotka eivät saavuta tavoitteita luonnonhäiriöiden vuoksi 
  • Maataloussektorin päästöjä käsiteltävä erikseen 

Mepit haluavat lisätä EU:n maankäytön, sen muutosten ja metsäsektorin hiilinielutavoitteita, jotka nostaisivat EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteen 57 prosenttiin vuoden 1990 tasosta.

Keskiviikkona Euroopan parlamentti hyväksyi neuvottelukantansa lakiehdotukseen, joka tähtää kasvihuonepäästöjen leikkaamiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen Lulucf-sektorilla (maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsät). Neuvottelukanta hyväksyttiin äänin 472 puolesta, 124 vastaan ja 22 tyhjää.

EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteet nousisivat 57 prosenttiin

Mepit tukevat komission ehdotusta, jonka mukaan EU:n tavoite vuoden 2030 nettopäästövähennyksille maankäyttö- ja metsäsektorilla olisi vähintään 310 CO2-ekvivalenttitonnia, mikä nostaisi EU:n päästövähennystavoitteen 57 prosenttiin. Ilmastolain yhteydessä tavoite taas asetettiin 55 prosenttiin, mikä tarkoitti Lulucf-sektorilla 225 ekvivalenttitonnin nieluja. Muutoksella halutaan samalla parantaa luonnon monimuotoisuutta.

Parlamentin kantaan kuuluu myös ns. luonnonhäiriömekanismi vuosina 2026–2030. Se auttaisi jäsenmaita, jotka jäävät tavoitteistaan luonnonhäiriöiden, esimerkiksi metsäpalojen, takia.

Meppien mukaan luonnolliset hiilinielut ovat herkkiä muutoksille ja vaihteluille, eivätkä he siksi halua yhdistää Lulucf-sektorin nettopäästöjä maanviljelysektorin päästöihin, kuten komissio ehdotti.

Kommentti

Esittelijä Ville Niinistö (vihr., Suomi) sanoi: "Tapamme käyttää maata on muutettava ilmastolle ja luonnolle kestäväksi. Europarlamentin hyväksymä kanta parantaa johdonmukaisesti komission esitystä ilmaston, luonnon ja uusien kestävien ratkaisujen edistämisen kannalta, joten sen pohjalta on hyvä lähteä neuvottelemaan lopullista asetusta ministerineuvoston kanssa.

On tärkeää, että kaikki EU-maat ja kaikki maankäytön muodot saadaan edistämään ilmastokestäviä ratkaisuja, joista syntyy myös uusia kestävämpiä tuotteita samalla kun hiilinieluja lisätään. Maankäytön ilmastokestävyys on avainasemassa hiilineutraalin talouden rakentamisessa sekä sen jälkeen hiilinegatiivisuuden saavuttamisessa, jotta ilmastokriisi saadaan hallintaan ja hiilidioksidin määrä ilmakehässä laskuun. Samalla kun edistämme luonnolle parempia maankäytön tapoja, luomme valtavat markkinat entistä kestävämmille ratkaisuille maa- ja metsätaloudessa.”

Seuraavaksi

Parlamentti voi nyt aloittaa neuvottelut lain lopullisesta muodosta jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa.

Taustaa

Tämä asetus on osa ”Fit for 55” -pakettia, joka on EU:n suunnitelma vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoihin verrattuna eurooppalaisen ilmastolain mukaisesti.