Parlamentti hyväksyi kaasuvarastojen täyttämisen ennen talvea 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Varastot täytetään kansalaisten ja yritysten suojelemiseksi kaasun toimituskatkoilta 
  • Kaasuvarastojen täyttöasteen oltava vähintään 80 prosenttia 1.11.2022 mennessä  
  • Varastoja suojellaan ulkopuoliselta vaikuttamiselta  
  • Kaasuvarastoista tulee kriittistä infrastruktuuria 
Kaasuvarastoille on hankittava on hankittava pakollinen sertifikaatti ulkopuolisen vaikuttamisen ehkäisemiseksi.© AdobeStock_sezer66  

Laki on vastaus Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Tarkoituksena on täyttää Euroopan strategiset kaasuvarastot nopeammin ennen talvea energian toimitusvarmuuden turvaamiseksi.

Parlamentti ja jäsenmaita edustava neuvosto olivat sopineet uudesta asetuksesta, jolla kaasuvarastojen vähimmäistäyttöasteeksi määrätään 80 prosenttia 1. marraskuuta 2022 mennessä. Jäsenmaiden ja varastoijien tulee lisäksi pyrkiä 85 prosenttiin. Tulevina vuosina tavoite on 90 prosenttia, jotta eurooppalaisia voidaan suojella mahdollisilta toimituskatkoilta. Lakitekstissä korostetaan, että EU-maiden tulisi monipuolistaa kaasun toimituslähteitä ja lisätä energiatehokkuustoimenpiteitä.

Pakollinen sertifiointi kaasuvarastoille


Asetuksen mukaan kaasuvarastoista tulee kriittistä infrastruktuuria. Kaikkien varastonhaltijoiden on hankittava uusi pakollinen sertifikaatti ulkopuolisen vaikuttamisen ehkäisemiseksi. Jos sertifiointi evätään, varastonhaltijan täytyy luopua EU:n kaasuvaraston omistuksesta tai hallinnasta.


Yhteishankinnat


Komissio antaa elokuuhun 2022 mennessä ohjeet siitä, kuinka EU-maat voivat hankkia kaasua yhteisesti. Vapaaehtoista yhteishankintaa voi harjoittaa kaksi tai useampia jäsenmaita.


Kommentti


”Uusi laki on vastaus nykytilanteeseen, jossa Gazprom käyttää energiatoimituksia aseena. Nyt meillä on suojamekanismi”, sanoi Jerzy Buzek (EPP, Puola), joka johti parlamentin neuvotteluryhmää. ”Uusien sääntöjen myötä yhtiöt, jotka käyttävät energiaa aseena, eivät ole enää vastuussa energiavarastoistamme. Lisäksi voimme vihdoin aloittaa neuvottelut kaasun yhteishankinnoista”, lisäsi Buzek.

”Maiden, joilla on merkittäviä kaasuvarastoja, on pidettävä niissä kaasumäärä, joka vastaa vähintään 35 %:a maan kulutuksesta. Niiden, joilla ei ole varastoja, on solmittava muiden kanssa sopimuksia tarvittavan kaasun varastoinnista. Lakiesitys kannustaa tällaiseen solidaarisuuteen”, sanoi esittelijä ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja Cristian Buşoi (EPP, Romania).


Seuraavaksi


Parlamentissa säädös hyväksyttiin torstaina äänin 490 puolesta, 47 vastaan ja 55 tyhjää. Seuraava askel on neuvoston virallinen hyväksyntä, jonka jälkeen säädös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan.


Taustatietoa


Komissio hyväksyi lakiehdotuksen 23. maaliskuuta Venäjän aloitettua sodan Ukrainaa vastaan. Parlamentti hyväksyi 5. huhtikuuta pidetyssä äänestyksessä nopeutetun menettelyn käynnistämisen ja kannatti ehdotusta kaksi päivää myöhemmin. Versailles’n huippukokouksessa EU-johtajat vaativat toimia energiaomavaraisuuden turvaamiseksi.