EU-parlamentti: Unkaria ei enää voi pitää täytenä demokratiana 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Tilanne on heikentynyt, ja Unkarista on tullut ”vaaliautokratia” 
  • EU-toimien puute on pahentanut tilannetta - elpymisvaroja ei pidä myöntää, ennen kuin oikeuden päätöksiä noudatetaan 
  • Neuvoston viivyttely artikla 7 -menettelyissä olisi rikkomus oikeusvaltiota vastaan 

Mepit tuomitsevat Unkarin hallituksen tahalliset ja järjestelmälliset pyrkimykset heikentää EU-arvoja, ja vaativat tuloksia artikla 7 -menettelyistä.

Koska EU ei ole puuttunut tilanteeseen, Unkarista on tullut ”vaaliautokratiaan perustuva sekajärjestelmä” eli järjestelmä, jossa vaaleja järjestetään, mutta demokratian normeja ja standardeja ei kunnioiteta, toteavat mepit.

Torstaina parlamentti hyväksyi (äänin 433 puolesta, 123 vastaan ja 28 tyhjää) mietinnön, joka on jatkoa artikla 7 -menettelyn vuonna 2018 aloittaneelle mietinnölle. EU-sopimuksen artikla 7 kuvaa toimia, joilla EU-instituutiot voivat puuttua EU:n arvojen, mm. oikeusvaltioperiaatteen, vastaisiin rikkomuksiin. Uudessa mietinnössä kuvataan nykytilannetta Unkarissa parlamentin määrittämällä kahdellatoista ongelma-alueella. Sen mukaan EU-perussopimuksen artiklassa 2 mainitut arvot ovat Unkarissa heikentyneet vuoden 2018 jälkeen johtuen ”hallituksen tahallisista ja järjestelmällisistä pyrkimyksistä”, ja EU:n päättäväisten toimien puute on osaltaan pahentanut tilannetta.


EU-instituutioiden on toimittava


Parlamentti harmittelee neuvoston kyvyttömyyttä estää demokratian heikentymistä. Mepit korostavat, että artikla 7(1) ei edellytä jäsenmaiden yksimielisyyttä, ennen kuin voidaan todeta selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja, tai voidaan antaa suosituksia tai määräaikoja. Jos neuvosto edelleen viivyttelee sopimusten mukaista toimintaa, se itse loukkaa oikeusvaltioperiaatetta, toteaa parlamentti.

Mepit vaativat komissiota käyttämään kaikkia mahdollisia työkaluja tilanteen korjaamiseksi, myös budjetin ehdollisuussäädöstä. Koska EU:n arvot ovat nyt erityisen uhattuina myös Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan ja Venäjän EU:n vastaisten toimien vuoksi, komissiota pyydetään

  • olemaan hyväksymättä Unkarin elpymis- ja palautumissuunnitelmaa ennen kuin Unkari noudattaa kaikkia eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaisia suosituksia oikeusvaltioperiaatteen suhteen ja kunnes se on toteuttanut kaikki asiaankuuluvat tuomioistuinten päätökset
  • lopettamaan sellaisten koheesio-ohjelman rahoittamisen, jotka pahentavat EU-varojen väärinkäyttöä tai oikeusvaltiorikkomuksia
  • soveltamaan tiukemmin yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta ja varainhoitoasetusta EU-varojen poliittiseen väärinkäyttöön puuttumiseksi


Oikeuslaitoksen itsenäisyys, korruptio ja ihmisoikeudet avainasemassa


Artikla 7 -prosessin aloittaneen mietinnön hyväksymisestä on kulunut neljä vuotta, ja mepit ovat edelleen huolissaan useista politiikan osa-alueista Unkarissa. Tärkeimpiä osa-alueita ovat perustuslaillisen ja vaalijärjestelmän toimivuus, oikeuslaitoksen itsenäisyys, korruptio ja eturistiriidat sekä ilmaisunvapaus, joka sisältää myös mediakentän moninaisuuden. Muita ongelma-alueita ovat akateeminen vapaus, uskonnonvapaus, yhdistymisvapaus, oikeus yhtäläiseen kohteluun (ml. HLBTIQ-oikeudet) sekä vähemmistöjen, siirtolaisten, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudet.


Kommentti


Parlamentin esittelijä Gwendoline Delbos-Corfield (Greens/EFA, Ranska) sanoi: ”Mietinnön loppupäätelmä on selkeä ja kiistämätön: Unkari ei ole enää demokraattinen valtio. On tärkeämpää kuin koskaan, että parlamentti toteaa tämän, sillä oikeusvaltion tila maassa heikkenee edelleen huolestuttavaa vauhtia. Tämän käsityksen jakaa myös suuri enemmistö Euroopan parlamentin jäsenistä, ja sen pitäisi olla herätyksen paikka neuvostolle ja komissiolle.”