EU:n tulee jäädyttää rahoitusta Unkarilta, sanovat mepit 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Unkarin hallituksen ehdottamat ”korjaustoimenpiteet” eivät ole riittäviä 
  • Unkari väärinkäyttää neuvoston yksimielisyysvaatimusta 
  • Komission tulee varmistaa, että EU-rahoitusta ei viedä lopullisilta saajilta 
EU-instituutioiden ei tule antaa periksi Unkarin painostukselle, sanoivat mepit. © EU 2022 – EP  

EU-parlamentin mukaan komission ja neuvoston tulee jäädyttää Unkarille maksettavia koheesiorahoja ehdollisuusasetuksen mukaisesti, vaikka maan hallitus yrittää painostaa EU-instituutioita.

Torstaina hyväksytyssä päätöslauselmassa (416 puolesta, 124 vastaan ja 33 tyhjää) Euroopan parlamentti toteaa, että komission ja Unkarin hallituksen neuvottelemat 17 toimenpidettä eivät riitä poistamaan EU:n rahoitukseen kohdistuvaa systeemistä riskiä, vaikka ne toteutettaisiin täysimittaisesti.

Mepit kehottavat neuvostoa hyväksymään ehdollisuusasetuksen mukaiset toimenpiteet unionin budjetin suojaamiseksi oikeusvaltion periaatteiden rikkomiselta Unkarissa ja kumoamaan ne vasta, kun Unkarinkorjaavilla toimenpiteillä on todettu olevan kestäviä käytännön vaikutuksia. Jos nämä toimenpiteet kumotaan tulevaisuudessa, unionin tulee tehdä rahoitusoikaisu, todetaan päätöslauselmassa.

Parlamentti pitää valitettavana, että Unkarin hallituksen toimien vuoksi elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta ei ole vielä annettu Unkarin kansalle ja alueille. Meppien mukaan on edelleen olemassa riski elpymis- ja palautumistukivälineen varojen väärinkäytöstä, eikä komission tule hyväksyä Unkarin kansallista elpymissuunnitelmaa ennen kuin maa noudattaa täysimääräisesti kaikkia oikeusvaltioperiaatetta koskevia suosituksia ja on pannut täytäntöön kaikki asiaankuuluvat Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot.


Unkarin painostusyritykset


Mepit kehottavat komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että vaikka Unkari yrittää painostaa niitä estämällä tärkeitä päätöksiä (mm. 18 miljardin euron suuruisen Ukrainan-tukipakettia ja yhteisöveron maailmanlaajuisen vähimmäisverokannan hyväksymistä), niiden ei tule antaa periksi painostukselle. Vaikka Unkari väärinkäyttää edelleen neuvoston yksimielisyyssääntöä, tämä ei saisi vaikuttaa päätöksiin, jotka liittyvät elpymis- ja palautumistukivälineeseen ja oikeusvaltioperiaatetta koskevaan ehdollisuusmekanismiin, toteaa parlamentti.

Mepit toivovat, että EU:n varojen lopullisilta saajilta tai edunsaajilta Unkarissa ei viedä varoja ehdollisuusmekanismin perusteella, ja siksi komission on etsittävä tapoja jakaa EU:n varoja paikallishallinnon ja kansalaisjärjestöjen kautta.

Parlamentti ”pitää oikeana päätöstä soveltaa ehdollisuusasetusta Unkarin tapauksessa olkoonkin, että tämä tapahtuu pitkän viivästyksen jälkeen ja liian kapea-alaisesti”. Se kehottaa komissiota ryhtymään toimiin ehdollisuusasetuksen nojalla muissa oikeusvaltioperiaatteen rikkomisasioissa, erityisesti liittyen oikeuslaitoksen riippumattomuuteen.


Taustaa


Komissio ehdotti 18. syyskuuta 2022 7,5 miljardin EU-rahoituksen pidättämistä Unkarilta korruption ja julkisten hankintamenettelyjen ongelmien vuoksi. Huhtikuussa komissio oli aktivoinut oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuusasetuksen Unkarin kohdalla.

Neuvoteltuaan komission kanssa Unkari esitti 17 korjaustoimenpidettä, mm. korruptionvastaisen toimielimen perustamista ja muutoksia julkisten hankintojen sääntöihin.

Neuvosto voi tehdä asiassa määräenemmistöpäätöksen 19. joulukuuta asti komission ehdotuksen perusteella.