Mepit hyväksyivät lain, joka kieltää viherpesun ja harhaanjohtavat tuotetiedot 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Perusteettomat ympäristöväitteet ja muut harhaanjohtavat tuotetiedot kielletään 
  • Vain hyväksyttyihin sertifiointijärjestelmiin perustuvia tai viranomaisten laatimia kestävyysmerkintöjä saa käyttää  
  • Takuutiedoista tulee näkyvämpiä, ja käyttöön otetaan uusi takuuajan pidennystä koskeva merkki 
Jatkossa yritykset eivät voi enää markkinoida tuotteita perusteettomilla ympäristöväitteillä. © Firn / Adobe Stock  

Parlamentti hyväksyi lopullisesti direktiivin, jolla parannetaan tuotteiden merkintöjä ja kielletään harhaanjohtavat ympäristöväitteet.

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona äänin 593 puolesta ja 21 vastaan (14 tyhjää) direktiivin, jonka tarkoituksena on suojella kuluttajia harhaanjohtavalta markkinoinnilta ja auttaa heitä tekemään parempia ostopäätöksiä. Siksi EU:n kiellettyjen kaupallisten menettelyjen luetteloon lisätään joukko ongelmallisia markkinointitapoja, jotka liittyvät viherpesuun ja tuotteiden varhaiseen vanhenemiseen.


Tarkempaa ja luotettavampaa mainontaa


Uusilla säännöillä pyritään ennen kaikkea tekemään tuotteiden merkinnöistä selkeämpiä ja luotettavampia kieltämällä ilman todisteita esitettyjen yleisten ympäristöväitteiden käyttö. Niitä ovat muun muassa ”ympäristöystävällinen”, ”luonnollinen”, ”biohajoava”, ”ilmastoneutraali” ja ”ekologinen”.

Myös kestävyysmerkintöjen käyttöä ryhdytään sääntelemään, koska niiden yhä laajempi käyttö ja verrattavien tietojen puuttuminen ovat aiheuttaneet sekaannusta. Tulevaisuudessa saa käyttää vain sellaisia kestävyysmerkintöjä, jotka perustuvat hyväksyttyihin sertifiointijärjestelmiin tai ovat viranomaisten laatimia.

Direktiivi kieltää myös päästökompensaatioon perustuvat väitteet, joiden mukaan tuotteella on niiden vuoksi neutraali, vähäinen tai myönteinen vaikutus ympäristöön.


Painopisteenä kestävyys


Uuden lain toinen tärkeä tavoite on saada tuottajat ja kuluttajat kiinnittämään enemmän huomiota tavaroiden kestävyyteen. Tulevaisuudessa tuotteiden takuutietojen on oltava näkyvämpiä. Lisäksi perustetaan uusi yhdenmukaistettu merkki, joka antaa enemmän näkyvyyttä tavaroille, joiden takuuaika pidempi.

Uusissa säännöissä kielletään myös perusteettomat kestävyysväitteet (esimerkiksi että pesukone kestää 5 000 pesuohjelmaa, jos näin ei ole normaalikäytössä). Lisäksi kielletään kehotukset korvata kulutushyödykkeet aikaisemmin kuin on ehdottoman välttämätöntä (esimerkkinä tulostimen mustepatruunat) sekä tavaran esittäminen korjattavana, jos se ei sitä ole.


Kommentti


Esittelijä Biljana Borzan (S&D, Kroatia) sanoi: ”Tämä laki tulee vaikuttamaan kaikkien eurooppalaisten arkielämään. Sen myötä siirrymme pois kertakäyttökulttuurista, lisäämme mainonnan avoimuutta ja torjumme tuotteiden ennenaikaista vanhenemista. Kuluttajat voivat jatkossa valita kestävämpiä ja helpommin korjattavia tuotteita luotettavien merkkien ja mainosten perusteella. Tärkeintä on, että yritykset eivät enää voi väittää muovipullojen olevan hyväksi, koska yritys on istuttanut puita, tai esittää muita vastaavia väitteitä ilman totuuspohjaa. Se on iso edistysaskel meille kaikille.”


Lehdistötilaisuus


Esittelijä Biljana Borzan pitää lehdistötilaisuuden keskiviikkona klo 14.30 CET Strasbourgissa. Se striimataan suorana täällä ja toimittajat voivat esittää kysymyksiä etäyhteydellä täällä.


Seuraavaksi


Myös neuvoston on hyväksyttävä direktiivi lopullisesti. Tämän jälkeen se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja jäsenvaltioilla on 24 kuukautta aikaa saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään.


Taustaa


Uuden direktiivin on tarkoitus toimia yhdessä viherväitteitä koskevan direktiivin kanssa, josta keskustellaan parhaillaan parlamentin valiokunnissa. Tuleva viherväitteitä koskeva direktiivi on tarkempi, ja siinä tarkennetaan yksityiskohtaisemmin ympäristöväitteiden käytön edellytyksiä.