Media-akkreditointi 

 

Toimittajien, valokuvaajien ja audiovisuaalisen median edustajien, joilla ei ole EU:n toimielinten yhteistä akkreditointia, tarvitsee hakea lehdistöakkreditointia ja/tai erillistä kuvauslupaa voidakseen työskennellä Euroopan parlamentin tiloissa.


Euroopan parlamenttiin voi akkreditoitua kahdella tavalla:

  • Lyhyen aikavälin akkreditointi
  • Vuoden voimassa oleva akkreditointi

Toimittajat, joille on myönnetty pääsy parlamentin tiloihin, voivat käyttää kaikkia parlamentin tarjoamia palveluita.


Lyhyen aikavälin akkreditointi

Lyhyen aikavälin akkreditointia voi hakea yhdeksi tai useammaksi päiväksi mutta enimmillään viikon ajaksi.

Toimittajat, jotka vierailevat Brysselissä, Strasbourgissa tai Luxemburgissa, voivat saada lyhyen aikavälin akkreditoinnin raportoidakseen tietystä kokouksesta tai täysistunnosta. Akkreditointia voi hakea rekisteröitymällä ja luomalla henkilökohtaisen tilin täällä. Onnistunutta rekisteröintiä seuraa sähköposti osoitteesta noreply@europarl.europa.eu. Kun tili on vahvistettu, akkreditointipyyntö on mahdollista tehdä kirjautumalla sisään sivustolle.


Tilin luomiseen tarvitaan alla olevan luettelon mukaiset tiedot:

  • valokuva eurooppalaisen henkilökortin muodossa (henkilökuva, kuvasuhde 3x4, jpg, +/- 100 KB
  • henkilökortin tai passin numero ja sen voimassaolon päättymispäivä
  • kopio lehdistökortista tai kirje päätoimittajalta

Kun akkreditointipyyntö on hyväksytty, on kulkulupa haettavissa media-akkreditointitoimistosta (ks. jäljempänä). Sen saa esittämällä voimassa olevan henkilötodistuksen.


Vuoden voimassa oleva akkreditointi

Toimittajat, jotka raportoivat säännöllisesti Euroopan parlamentin toiminnasta ja/tai asuvat Brysselissä, Strasbourgissa tai Luxembourgissa, voivat saada parlamenttia koskevan akkreditoinnin, joka on voimassa kaikissa kolmessa toimipaikassa (Strasbourg, Bryssel ja Luxemburg).

Ennen akkreditoinnin hakemista lue säännöt täältä. Hakulomake vuoden voimassa olevaan akkreditointiin on saatavilla täällä.


Valo- ja videokuvauslupa

Kaikilla toimittajilla ja kuvaajilla, jotka aikovat valo- tai videokuvata parlamentin tiloissa, on oltava siihen erillinen lupa. Lupahakemukset valo- ja videokuvausta varten käsitellään akkreditointitoimistosta. Myös valo- ja videokuvauslupaa voi hakea ennalta osoitteesta media.accreditation@ep.europa.eu. Luvan saaminen edellyttää valo- ja videokuvaamista koskevien sääntöjen allekirjoittamista ja noudattamista.


Muiden kuin tiedotusvälineiden edustajien valo- ja videokuvauslupa

Valo- ja videokuvaajilla, jotka parlamentin jäsen tai jokin parlamentin yksikkö (”tallenteita pyytävä viranomainen”) on kutsunut esimerkiksi tiettyyn tilaisuuteen, on oltava muun henkilön kuin tiedotusvälineen edustajan kuvauslupa. Tallenteita pyytävän viranomaisen ja/tai valo- tai videokuvaajan on pyydettävä lupaa viimeistään 24 tuntia ennen vierailua akkreditointitoimistosta (media.accreditation@ep.europa.eu). Tämä lupa ei oikeuta pääsyyn parlamentin tiloihin. Tallenteita pyytävän tahon on lisäksi pyydettävä vieraalle kulkulupa. Tallenteita pyytävä viranomaisen on valvottava tallennusta ja varmistettava, että muiden henkilöiden kuin tiedotusvälineiden edustajien tallenteisiin Euroopan parlamentin tiloissa sovellettavia sääntöjä noudatetaan.


Lehdistön akkreditointitoimisto

Bryssel: Lehdistön akkreditointitoimisto (Accreditation centre), huone PHS

-1C029, Paul-Henri Spaak -rakennus, Rue Wiertz 60 (vierailijoiden sisäänkäynti)

Maanantaista torstaihin 8.30–18.00

Perjantaisin 8.30–13.00


Strasbourgissa täysistuntojen aikana: LOW-rakennuksen lehdistösisäänkäynti – ensimmäinen sisäänkäynti sisäpihan vasemmalla puolella (Bronislaw Geremek Agora).

Maanantaisin 12.00–20.00

Tiistaisin ja keskiviikkoisin 08.00-20.00

Torstaisin 08.00 - täysistunnon päättymiseen asti


Aiheeseen liittyviä sivustoja:

Instituutioiden yhteinen akkreditointi – Euroopan komissio

Akkreditointi Eurooppa-neuvostoon