Media-akkreditointi 

 

Toimittajien, valokuvaajien ja audiovisuaalisen median edustajien, joilla ei ole EU:n toimielinten yhteistä akkreditointia, tarvitsee hakea Euroopan parlamentin lehdistöakkreditointia (ja tarvittaessa erillistä kuvauslupaa) voidakseen työskennellä parlamentin tiloissa.

Euroopan parlamenttiin voi akkreditoitua kahdella tavalla:

 1. Lyhyen aikavälin media-akkreditointi
 2. Vuoden voimassa oleva media-akkreditointi

Toimittajat, joille on myönnetty pääsy parlamentin tiloihin, voivat käyttää kaikkia parlamentin tarjoamia palveluita. Media-akkreditointia koskevat säännöt löytyvät täältä. Ne ovat saatavilla englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

1. Lyhyen aikavälin media-akkreditointi

Lyhyen aikavälin akkreditointia voi hakea yhdeksi tai enimmillään viiden arkipäivän ajaksi.

Toimittajat, jotka vierailevat Brysselissä, Strasbourgissa tai Luxemburgissa, voivat saada lyhyen aikavälin akkreditoinnin raportoidakseen tietystä kokouksesta tai täysistunnosta. Akkreditointia voi hakea rekisteröitymällä ja luomalla henkilökohtaisen tilin täällä.Tämän jälkeen osoitteesta noreply@europarl.europa.eu lähetetään varmennuslinkki rekisteröitymisen yhteydessä annettuun sähköpostiin. Kun tili on vahvistettu, akkreditointipyyntö on mahdollista tehdä kirjautumalla sisään sivustolle.

Lyhyen aikavälin media-akkreditointiin tarvittavat tiedot:

 • kopio lehdistökortista tai päätoimittajan, kustantajan tai yksikönpäällikön laatima komennuskirje, jossa tuodaan selkeästi esille syy vierailulle ja akkreditoinnille. Komennuskirjeessä pitää mainita toimittajan nimi, tehtävä sekä aikaväli, jolle akkreditointia Euroopan parlamenttiin haetaan. Itselle laadittuja komennuskirjeitä ei hyväksytä.
 • valokuva eurooppalaisen henkilökortin muodossa (henkilökuva, kuvasuhde 3x4, jpg, +/- 100 KB
 • virallinen henkilöllisyystodistus: henkilökortti/passi, numero ja voimassaolon päättymispäivä
 • vierailun tarkoitus
 • freelance-toimittajat: todiste journalistisesta toiminnasta (julkaisu (tai useampia), jossa toimittajan nimi mainitaan sekä tositteet vastaavasta maksusta)

Kun akkreditointipyyntö on hyväksytty, on kulkulupa haettavissa media-akkreditointitoimistosta (sijainti ja aukioloajat alempana). Sen saa esittämällä voimassa olevan henkilötodistuksen.


2. Vuoden voimassa oleva media-akkreditointi

Vuoden voimassa oleva media-akkreditointi on voimassa tammikuusta joulukuuhun ja se on mahdollista uusia. Uutta media-akkreditointia tai akkreditoinnin uusimista voi hakea kuluvalle vuodelle lokakuuhun saakka ja seuraavalle vuodelle marraskuusta alkaen.

Toimittajat, jotka raportoivat säännöllisesti Euroopan parlamentin toiminnasta ja/tai asuvat Brysselissä, Strasbourgissa tai Luxembourgissa tai näiden kaupunkien lähistöllä, voivat saada vuoden voimassa olevan akkreditoinnin. Tämä akkreditointi on voimassa kaikissa kolmessa toimipaikassa (Strasbourg, Bryssel ja Luxemburg).

Vuoden voimassa olevaa media-akkreditointia voi hakea rekisteröintisivuston kautta.

Vuoden voimassa olevaa media-akkreditointia varten tarvittavat tiedot:

 • kopio lehdistökortista tai päätoimittajan, kustantajan tai yksikönpäällikön laatima komennuskirje, jossa tuodaan selkeästi esille syy vierailulle ja akkreditoinnille. Komennuskirjeessä pitää mainita toimittajan nimi, tehtävä sekä aikaväli, jolle akkreditointia Euroopan parlamenttiin haetaan. Itselle laadittuja komennuskirjeitä ei hyväksytä.
 • valokuva eurooppalaisen henkilökortin muodossa (henkilökuva, kuvasuhde 3x4, jpg, +/- 100 KB
 • virallinen henkilöllisyystodistus: henkilökortti/passi, numero ja voimassaolon päättymispäivä
 • todiste siitä, että hakijan pääasiallinen tai toissijainen asuinpaikka on Brysselissä, Strasbourgissa tai Luxembourgissa tai näiden kaupunkien lähistöllä. Tämä todiste voi olla kopio henkilöllisyystodistuksesta, todiste asuinpaikan osoitteesta tai vuokrasopimus.
 • freelance-toimittajat: todiste journalistisesta toiminnasta (julkaisu (tai useampia), jossa toimittajan nimi mainitaan sekä tositteet vastaavasta maksusta)

Huom. Media-akkreditointi erikoistilanteissa: Erityisakkreditointia voidaan vaatia tietyissä tilanteissa kuten EU-vaalien tai viikonloppuna tai tavallisten virka-aikojen ulkopuolella järjestettävien tapahtumien yhteydessä. Euroopan parlamentti tiedottaa tämän tyyppisistä erikoisjärjestelyistä etukäteen.Valo- ja videokuvauslupa

Kaikilla toimittajilla ja kuvaajilla, jotka aikovat valo- tai videokuvata parlamentin tiloissa, on oltava siihen erillinen lupa. Tämä koskee myös toimittajia ja kuvaajia, joilla on vuoden voimassa oleva media-akkreditointi. Luvan valo- ja videokuvausta varten saa akkreditointitoimistosta. Sitä voi hakea ennalta osoitteesta media.accreditation@ep.europa.eu. Luvan saaminen edellyttää Euroopan parlamentin valo- ja videokuvaamista koskevien sääntöjen allekirjoittamista ja noudattamista.

Muiden kuin tiedotusvälineiden edustajien valo- ja videokuvauslupa

Valo- ja videokuvaajilla, jotka Euroopan parlamentin jäsen tai jokin Euroopan parlamentin yksikkö (”tallenteita pyytävä viranomainen”) on kutsunut esimerkiksi tiettyyn tilaisuuteen, on oltava muun henkilön kuin tiedotusvälineen edustajan kuvauslupa. Kuvauslupaa pyytävän viranomaisen tai valo- ja videokuvaajan on pyydettävä lupaa viimeistään 24 tuntia ennen vierailua lähettämällä pyyntö osoitteeseen media.accreditation@ep.europa.eu. Luvan saaminen edellyttää muiden kuin tiedotusvälineiden edustajien valo- ja videokuvauslupaa koskevien sääntöjen allekirjoittamista ja noudattamista. Tämä lupa ei oikeuta pääsyyn parlamentin tiloihin. Kuvauslupaa pyytävän tahon on lisäksi pyydettävä vieraalle tavallinen kulkulupa. Kuvauslupaa pyytävän viranomaisen on varmistettava, että muiden henkilöiden kuin tiedotusvälineiden edustajien tallenteisiin Euroopan parlamentin tiloissa sovellettavia sääntöjä noudatetaan.


Lehdistön akkreditointitoimisto: aukioloajat

Bryssel: Lehdistön akkreditointipiste, Altiero Spinelli -rakennus, Solidarność-esplanadi, 01F035

Maanantaista torstaihin 8.30–18.00

Perjantaisin 8.30–13.00

Strasbourgissa täysistuntojen aikana: LOW-rakennuksen lehdistösisäänkäynti – ensimmäinen sisäänkäynti sisäpihan vasemmalla puolella (Bronisław Geremek Agora).

Maanantaisin 12.00–20.00

Tiistaisin ja keskiviikkoisin 08.00-20.00

Torstaisin 08.00 - täysistunnon päättymiseen asti

Tietosuoja