Euroopan parlamentin saavutuksia 2014-2018 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Jaa tämä sivu: 

Parlamentti on eurooppalaisen demokratian ytimessä. Suoraan valitut eurooppalaisten kansalaisten edustajat keskustelevat ja päättävät laeista yhdessä neuvoston kanssa.

Parlamentilla on lainsäädännön lisäksi muitakin rooleja. Mepit ohjaavat poliittista agendaa keskusteluilla kansallisten ja kansainvälisten johtajien kanssa, tarkastelevat eri politiikanalojen ongelmakohtia ja arvioivat tarvetta uusille toimille sekä lainsäädännön uudistuksille.


Täysistuntoäänestys Strasbourgissa  

Mepit arvioivat Euroopan komission työtä, seuraavat EU:n lakien toimeenpanoa jäsenmaissa ja saattavat merkittäviä instituutioita ja järjestöjä vastuuseen erityisesti silloin, jos perusoikeudet ovat uhattuna.

Komission tähänastisen toiminnan tuloksellisuuden arviointi

Mepit käyttävät lisäksi valvontaoikeuttaan ja -vastuutaan tarkistaessaan EU-toimien tuloksia jäsenmaissa. He myös valvovat EU:n kansainvälisten sopimusten neuvotteluja ja äänestävät neuvottelutuloksesta. Tarvittaessa mepit käyttävät veto-oikeuttaan komission toimiin. Lue lisää parlamentin jäsenten työstä täältä.

Parlamentti on muuttanut sääntöjään siten, että lainsäädännöstä on tullut tehokkaampaa ja avoimempaa viimeisten neljän vuoden aikana. Kiireellisissä tapauksissa kuten esimerkiksi toimissa, joilla autettiin EU-maita toipumaan finanssikriisistä, käytettiin nopeaa menettelyä. Lue lisää paremmasta lainsäädännöstä tehdystä sopimuksesta täältä.

Päätökseen saatettu lainsäädäntötyö tällä kaudella

Vuoden 2014 vaalien jälkeen parlamentti on käsitellyt, parantanut tai saattanut päätökseen yhdessä neuvoston kanssa noin 1000 lainsäädäntöaloitetta.

Esimerkkejä tärkeimmistä lainsäädäntöpäätöksistä parlamentin kahdeksannella vaalikaudella:

Esimerkkejä parlamentin työn vaikutuksesta kaudella 2014-2019 (englanniksi).

Lisätietoa parlamentin lainsäädäntötyöstä kaikilla politiikan aloilla vuoden 2014 jälkeen täällä (englanniksi).

Lisätietoa keskeneräisistä asioita: mitä tapahtuu lainsäädännölle, jota ei ole saatettu loppuun kauden loppuun mennessä.

Multimediapaketteja AV- ja onlinemedian käyttöön monista aiheista mm. PNR, väärinkäytösten ilmiantajat, kyberturvallisuus, terrorismin vastainen taistelu, muovipussit, kertakäyttömuovi, ilmastonmuutos ja autopäästöt.

Tutkintatyö ja uusien sääntöjen esittäminen

Parlamentti on tällä vaalikaudella hyväksynyt päätöslauselmia, jotka koskevat kansalaisten huolenaiheita ja odotuksia, kehottaen komissiota laatimaan lainsäädäntöehdotuksia tai tarkastamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä.

Esimerkkejä: parlamentti vaati väärinkäytösten paljastajien suojelua, tuotteiden käyttöiän pidentämistä, reilumpia hintoja maanviljelijöiden suojelemiseksi. Kaikki parlamentin päätöslauselmat ja aloitteet ovat saatavilla täällä.

Parlamentti on lisäksi perustanut erityisvaliokuntia tutkimaan skandaaleja tai rikkomuksia, joiden vaikutukset saattoivat olla laajamittaisia (kuten Luxleaks-, Panaman paperit -tietovuodot ja autonvalmistajien päästömittauksia ja torjunta-aineiden hyväksymistä koskevat skandaalit). Nämä valiokunnat ovat selvittäneet tilannetta tutkimuksin, selvityksin ja kuulemisin, jotta oikeat tahot saataisiin vastuuseen. Komissio hyödyntää ehdotuksissaan erityisvaliokuntien tuloksia ja suosituksia.

Esimerkkejä eritysvaliokunnista: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA.

Budjetti

Parlamentti ja neuvosto jakavat vallan EU:n vuosibudjetin osalta. Parlamentti osallistuu lisäksi EU:n monivuotisen rahoituskehyksen laatimiseen. Rahoituskehys vaatii parlamentin hyväksyntää ja parlamentti toimii lisäksi vastuuvapauden myöntävänä tahona. Sen tulee siis tarkastaa, miten vuosibudjettia käytetään ja sen perusteella myöntää, lykätä tai kieltää hyväksyntänsä jokaisen EU-instituution varainkäytön osalta.

Valvonta

Mepit ovat lisäksi seuranneet valiokuntatyöskentelyn yhtenä osana, miten EU-lainsäädäntöä toimeenpannaan EU-maissa ja miten se vaikuttaa kansalaisten elämään. He ovat valvoneet komission toimeenpanotyötä ja EU-rahan käyttöä. Tilannetta on arvioitu tiedonkeruumatkoilla ja erikoisvaltuuskunnilla ennen kuin seuraavista toimenpiteistä on päätetty.

Esimerkkejä: vierailu pakolaisleireille Turkissa (video); valtuuskuntien matkat Maltalle ja Slovakiaan arvioimaan oikeusvaltiotilannetta.

Mepit ovat myös lähestyneet komissiota kirjallisin kysymyksin. Joistain kysymyksistä on seurannut poliittisten ryhmien täysistuntokäsittelyyn pöydätty päätöslauselma.

Parlamentti on lisäksi käyttänyt veto-oikeuttaan komission päätöksiin (delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset), mikäli mepit ovat katsoneet, että komissio on ylittänyt täytäntöönpanovaltansa.

Esimerkkejä: vauvanruuassa sallitun sokerin määrä, energiajuomat, kadmium

Unionin tila -keskustelut

Kerran vuodessa syksyllä mepit keskustelevat komission saavutuksista viimeisten 12 kuukauden aikana sekä tulevista haasteista Unionin tila -täysistuntokeskustelussa komission kanssa.

Kaikki komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin Unionin tila -puheet ovat saatavilla täällä.

Kansainväliset sopimukset

Mepit ovat seuranneet tarkasti komission neuvotteluja kansainvälisistä sopimuksista. Parlamentti on hyväksynyt päätöslauselmia neuvotteluiden osalta parlamentin tiiviimmän osallistumisen ja menettelyn avoimuuden takaamiseksi. Parlamentin pitää antaa hyväksyntänsä ennen kansainvälisten sopimusten voimaanastumista.

Esimerkkejä: brexit, TTIP, CETA

Kansalaisten vetoomukset

Parlamentin vetoomusvaliokunta on kirjannut heinäkuusta 2014 lähtien noin 6400 vetoomusta liittyen kansalaisten valituksiin, pyyntöihin ja huomioihin EU-lainsäädännön soveltamisesta. Valiokunta toimii välittäjänä vetoomusten esittäjien ja EU-maiden välillä ongelmien ratkaisemiseksi. Joskus vetoomuksia seuraa täysistuntokeskustelu, suullinen kysymys tai päätöslauselma.

Esimerkkejä: epävarmat työllistämiskäytännöt EU:ssa, vammaisten oikeudet, vähemmistöjen suojelu, lasten oikeudet