Valittu kieli: FI - suomi  
 

Mielipidekyselyt kaikissa EU-maissa 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Parlamentti mittaa säännöllisin väliajoin Eurobarometri-kyselyillä kansalaisten asenteita, odotuksia, huolia ja aikeita äänestää vaaleissa.

Eurooppalaisten kiinnostusta vuoden 2019 EU-vaaleihin ja heidän mielipiteitään Euroopan yhdentymisestä on mitattu sarjalla Eurobarometri-kyselyitä. Kyselyiden tuloksien ja vaalien jälkeen tehtävän analyysin avulla voidaan parantaa ymmärrystä kansalaisten äänestyskäyttäytymisestä.

Vuosien 2018 ja 2019 kyselyt osoittavat, että EU:n kannatus on nousussa

Parlamentin vuosien 2018 ja 2019 kyselyt osoittavat, että EU:n kannatus on nousussa EU-kansalaisten keskuudessa. Kyselyihin osallistui yli 27 000 henkilöä kaikista 28 EU-maasta.

Kysymys: Onko kotimaasi hyötynyt EU-jäsenyydestä?  

Kyselyn mukaan:

  • 62 % EU-maiden kansalaisista pitää maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja kaksi kolmasosaa (68 %) vastaajista kokee, että heidän kotimaansa on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Tämä luku on ollut korkeampi viimeksi vuonna 1983.
  • 66 % vastaajista äänestäisi maansa EU-jäsenyyden puolesta ja vain 17 % harkitsisi EU:sta eroamista, kun taas 17 % ei osannut sanoa kantaansa kysymykseen.

Viimeisimmät eurobarometrikyselyt

Kevään eurobarometrikysely, joka julkaistiin 25.4.2019, osoittaa, että tuki EU:lle on historiallisen korkea.

Vertaa tuloksia syyskuun 2018 tuloksiin.

Huhtikuun 2018 kyselyn tulokset

Eurobarometri-kyselyn menetelmä

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission Eurobarometri-kyselyt tekee aina sama toimeksisaaja käyttäen samaa menetelmää. Tämä mahdollistaa tulosten ja suuntausten suoran vertailun. Kyselyt toteutetaan henkilökohtaisina haastatteluina kaikissa EU:n 28 jäsenvaltiossa, ja niihin osallistuu noin 27 000 vastaajaa, jotka edustavat koko väestöä ja ovat vähintään 15-vuotiaita.

Otanta tehdään huolellisesti niin, että se vastaa kunkin jäsenvaltion sosiodemografista tilannetta ja on tilastollisesti täysin edustava. Tuloksia analysoimalla pyritään tuottamaan mahdollisimman kattava yleiskatsaus mielipideilmaston muutoksista jäsenvaltioissa, alueellisista ja sosiodemografisista eroista sekä aiemmista kehityssuunnista.

Kustakin kyselystä on saatavilla seuraavat tiedot:

  • itse raportti (vain englanniksi julkaisupäivänä, myöhemmin kaikilla muilla 23 kielellä),
  • täydellinen sosiodemografinen liite ja tulosliite
  • kansalliset tietokoosteet tärkeimmistä tuloksista kunkin jäsenvaltion osalta (englanniksi ja jäsenvaltion kielellä)
  • kootut Excel-tiedostot ja
  • SPSS-tiedosto, joka sisältää raakadatan (saatavilla pyynnöstä)