Euroopan parlamentin lehdistöpaketti 

 
 

Lehdistöpaketti sisältää hyödyllisiä yhteystietoja sekä yleiskuvan parlamentin kokoonpanosta, poliittisista painopisteistä ja meneillään olevasta työstä. Siitä löytyy myös linkkejä taustatiedotteisiin, graafisiin esityksiin ja mielipidetutkimusaineistoon.

Paketin tarkoituksena on auttaa parlamentin toiminnasta raportoivia toimittajia löytämään nopeasti ajan tasalla olevaa merkityksellistä tietoa ja helpottaa parlamentin verkkosivuston selailua.

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa kesäkuussa 2021  

Parlamentin toiminnan jatkuminen pandemian aikana

Matkustamista parlamentin toimipaikkojen välillä sekä vierailuja parlamentissa on jouduttu väliaikaisesti vähentämään tai ne on keskeytetty kansanterveyttä koskevien kansallisten rajoitusten mukaisesti. Parlamentti ei pandemian aikana kuitenkaan koskaan lopettanut lainsäädäntötyötään eikä demokraattista valvontaa. Se piti myös tärkeimmät toimipaikkansa avoimina tiedotusvälineille.

Erityisesti covid-19-tautia sekä sen sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia torjuva lainsäädäntö tarkistettiin ja hyväksyttiin muutamassa viikossa parlamentin valiokunnissa ja täysistunnossa etäyhteyksien avulla. Tämä oli mahdollista, koska parlamentin puhemies ja hallintoelimet hyväksyivät oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti väliaikaisia toimenpiteitä. Toimenpiteillä taattiin parlamentin työn jatkuminen perussopimusten mukaisesti ja annettiin parlamentille mahdollisuus suorittaa lainsäädäntöön, talousarvioon ja poliittiseen valvontaan liittyvät tehtävänsä kriisin aikana.